RAVLIC:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
TRANSFORMACIJA PREDSTAVNIČKE FUNKCIJE POLITIČKIH STRANAKA

DOC. DR. SC. SLAVEN RAVLIĆ

 

U radu se analiziraju uzroci i posljedice smanjivanja važnosti predstavničke funkcije političkih stranaka. Taj se proces nastoji objasniti sa stajališta dviju modernih teorija stranačke promjene: teorije rascjepa i teorije kartelizacije. Na primjeru razvoja stranaka u Zapadnoj Europi i nastajanja stranaka i stranačkog sustava u Hrvatskoj pokazuje se da se predstavnička funkcija stranaka oblikovala i mijenjala u povezanosti s razvojem i transformacijom stranaka i stranačkih sustava. Te su promjene dovele stranke u proturječnu poziciju: s jedne strane, udaljivanjem od društva i uklapanjem u državu prestale su obavljati svoju nekad temeljnu funkciju predstavljanja društvenih interesa i oslabile su svoju društvenu legitimnost, a s druge strane, one su ipak ostale ključni kolektivni akteri. Ta je pozicija dugoročno neodrživa, jer ne vodi samo nestajanju predstavničke funkcije stranaka nego i krizi stranaka i ugrožavanju cijelog sustava liberalne demokracije.

Ključne riječi: predstavnička funkcija, teorija rascjepa, teorija kartelizacije, transformacija političke stranke

 

Puni tekst članka dostupan je na

http://hrcak.srce.hr/file/28445