DUBRAVKA HRABAR:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Uspostava Europskog suda za prava djece kao novi doprinos području slobode, sigurnosti i pravde

Prof. dr. sc. Dubravka Hrabar ; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, Zagreb, Hrvatska

 

The Establishment of a European Court for the Rights of the Child as a New Contribution to the Area of Freedom, Security and Justice

Dubravka Hrabar ; Faculty of Law, University of Zagreb, Trg maršala Tita 14, Zagreb, Croatia

 

Propisi Europske unije u skromnom se obujmu odnose na prava djece i gotovo da se može reći da oni tek na načelnoj razini uređuju pravni status djece europskih državljana. Aktivnost Europske unije nešto je jača u području soft law, no ostaje dojam o nedovoljno jasnim pravnim pravilima koja bi štitila djecu. U radu se navode europski dokumenti koji su, uz Konvenciju o pravima djeteta, okosnica pravnog uređenja prava djece u Europskoj uniji. Autorica smatra da su na takav način prava djece nedovoljno zaštićena te da bi trebalo pristupiti izradi posebne uredbe o pravima djece, kojom bi se s mnogo više pojedinosti uredilo područje prava djece. Posebnu važnost autorica pridaje potrebi i mogućnosti da se unutar Europskoga suda utemelji specijalizirani sud za prava djece kako bi zaštita dječjih prava bila primjerena i učinkovita.

Ključne riječi
prava djece; Ugovor EU-a; Povelja o temeljnim pravima EU-a; specijalizirani sudovi

 

Puni tekst dostupan na / Full text available at:

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=181837