B. SKERLEV:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Odgovornost iz prospekta

Mr. sc. Branko Skerlev ; Odvjetnik iz Zagreba, Radnička cesta 52/R2, Zagreb, Hrvatska

 

Prospectus Liability

Branko Skerlev ; Attorney ate Law, Zagreb, Radnička cesta 52/R2, Zagreb, Croatia

 

U radu se prikazuje odgovornost iz prospekta prema hrvatskom pravu i usklađenost s propisima Europske unije. Osim toga, u radu se donose komparativna rješenja te se daje prijedlog poboljšanja pozitivnih propisa. Na prvom mjestu objašnjeni su nedostaci informacija sadržanih u prospektu. Nakon toga se obrađuje pojam uzročno-posljedične veze te osoba odgovornih za štetu. Nadalje, razmatra se sama odgovornost za štetu, nakon čega slijedi prikaz osoba koje su ovlaštene podnijeti zahtjev za naknadu štete iz prospekta (aktivna legitimacija). Analizira se pitanje popravljanja štete te se prikazuje uređenje i moguća poboljšanja sustava zastare zahtjeva za naknadu štete.

Ključne riječi
prospekt; sadržaj prospekta; odgovornost za štetu iz prospekta; komparativno zakonodavstvo

 

Puni tekst dostupan na

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=203477