TOMISLAV KARLOVIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Tomislav Karlović: Officium iudicis. Upravljanje postupkom u rimsko-kanonskom procesu

Officium iudicis. Upravljanje postupkom u rimsko-kanonskom procesu

 

Dr. sc. Tomislav Karlović, izvanredni profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Sv. Ćirila i Metoda 4, Zagreb; tkarlovi@pravo.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0003-1846-1318

 

Sažetak
U radu se obrađuje problem sadržaja officium iudicis (deserviens) u prvom, formativnom razdoblju razvoja rimsko-kanonskog postupka. Upućuje se na to da su na temelju rimskih pravnih izvora, kao i izvora kanonskog prava, legisti i kanonisti, pisci ordines iudiciarii, odnosno ordines iudiciorum, sudcu davali dosta široke ovlasti u upravljanju postupkom te se prikazuje navedene ovlasti. Uz obradu niza aktivnosti koje su sudci mogli poduzimati radi ubrzanja postupka, posebno su izloženi problemi supplere de iure i de facto te odlučivanja secundum allegata – secundum conscientiam, te discipline u sudnici. U zaključku se ističe konstanta glede problema s odugovlačenjem građanskog postupka te napora da se problemi riješe aktivnim djelovanjem sudaca, u vezi s čim se prepoznaju određene sličnosti u sadržaju officium iudicis (deserviens) i suvremenog (aktivnog) upravljanja postupkom.

Ključne riječi
officium iudicis; officium iudicis deserviens; rimsko-kanonski postupak; upravljanje postupkom; case management

Projekti
HRZZ / IP / IP-2013-11-6988 / TCJust-UD - Preobrazba građanskog pravosuđa pod utjecajem globalnih i regionalnih integracijskih procesa. Jedinstvo i različitost

Hrčak ID: 216253

URI
https://hrcak.srce.hr/216253

Stranice: 739-761

__________________________________________________________________________________________________________

 

Officium iudicis. Case Management in Romano-Canonical Procedure

 

Tomislav Karlović, Ph. D., Associate Professor, Faculty of Law, University of Zagreb, Sv. Ćirila i Metoda 4, Zagreb; tkarlovi@pravo.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0003-1846-1318

 

Summary
This paper concerns the powers given to the judge known under the term officium iudicis (deserviens) in the first, formative period of Romano-canonical procedure. It is emphasized that on the basis of Roman and canon law sources, legists and canonists, writers of ordines iudiciarii and ordines iudiciorum, gave judges rather wide competencies in case management. In addition to the actions and decisions judges could take to facilitate a speedy and cost-effective resolution of a case, the paper also expounds on the problems of supplere de iure and de facto and on the decision-making secundum allegata – secundum conscientiam, as well as on the issue of maintaining discipline in the courtroom. It is concluded that the problems of lengthy trials and party (advocate) abuses are a constant of civil procedure and that the contemporary efforts concerning active case management bear certain resemblance to the duties understood under the officium iudicis (deserviens) as envisaged by the writers of early procedural treatises.

Keywords
officium iudicis; officium iudicis deserviens; Romano-canonical procedure; case management

Project
HRZZ / IP / IP-2013-11-6988 / TCJust-UD - Preobrazba građanskog pravosuđa pod utjecajem globalnih i regionalnih integracijskih procesa. Jedinstvo i različitost

Hrčak ID: 216253

URI
https://hrcak.srce.hr/216253

Pages: 739-761