EDYTA SOKALSKA:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Edyta Sokalska: Interpretations of the ‘Living Constitution’ in the American Legal and...

Interpretations of the ‘Living Constitution’ in the American Legal and Political Discourse. Selected Problems

 

Edyta Sokalska, Ph. D., Assistant Professor, Law and Administration Faculty, Warmia and Mazury University, Al. Warszawska 98, 10-702 Olsztyn, Poland; edyta.sokalska@uwm.edu.pl; ORCID ID: orcid.org/0000-0003-0903-7726

 

Summary
The synoptic character of the American Constitution has created favorable conditions for varied interpretations that were hotbeds of controversy and conflicts. The explanation of the U.S. Constitution is a problem of constitutional theory, constitutional doctrine, constitutional history, as well as political theory. The proponents of constitutional interpretation labeled as the living constitution are of the opinion that the Constitution should be treated as a legal act with a dynamic meaning depending on the time of interpretation. Originalism is perceived as the main alternative to the living constitution interpretation. Contemporary American scholars emphasize that there is no dichotomy between the proponents of living constitutionalism and the supporters of originalism.

Keywords
amendment; constitution; interpretation; law; originalism

Pages: 433-453

Hrčak ID: 222630

URI
https://hrcak.srce.hr/222630

_________________________________________________________________________________________________________

Interpretacije “živog ustava” u američkom pravnom i političkom diskursu. Odabrana pitanja

 

Dr. sc. Edyta Sokalska, docentica, Fakultet prava i javne uprave, Warmia and Mazury University, Al. Warszawska 98, 10-702 Olsztyn, Poljska; edyta.sokalska@uwm.edu.pl; ORCID ID: orcid.org/0000-0003-0903-7726
 

Sažetak
U američkoj znanstvenoj literaturi do današnjih se dana vodi živa rasprava o tome jesu li autori američkog Ustava svjesno namjeravali kreirati oblik demokratske vlasti ili nisu. Odgovor se, naime, čini vrlo kompleksnim. Iako su pristupi stvaranju novih političkih struktura bili različiti, ideje utemeljitelja Ustava potvrđene su u praksi. Oni su pritom izabrali politički sustav i sustav vlasti temeljen na pisanom ustavu. Rješenja sadržana u njemu odraz su onodobnih potreba i političke situacije, a njime su određeni daljnji razvoj i struktura američke federalne zajednice i vlasti kao i američke politike.
Tumačenje Ustava SAD-a problem je kojim se bave ustavna teorija, ustavna doktrina, ustavna povijest i politička teorija. Zagovornici metode ustavnog tumačenja nazvane “živi ustav” (living constitution) smatraju da Ustav treba shvatiti kao pravni akt s dinamičkim značenjem koje ovisi o vremenu njegova tumačenja. Glavna alternativa toj metodi je “originalizam” (originalism), prema kojem bi se Ustav smjelo mijenjati samo amandmanima. Prema zastupnicima te metode, teorija “živog ustava”, prema kojoj Ustav treba tumačiti u skladu s potrebama vremena i trenutačnim stavovima, sam Ustav i njegove odredbe čini više podložnima sudskim manipulacijama. Oni posebno kritiziraju sudski aktivizam te smatraju da ne bismo trebali uzimati da pravo govori ono što bismo mi htjeli da kaže. Važno je pritom uočiti da suvremeni američki znanstvenici smatraju da ipak ne postoji tako značajna dihotomija između stavova zagovornika dviju metoda.
Problem sadržaja i dosega ustavnih amandmana predmet je političkih i pravnih rasprava praktički od trenutka kada je Ustav proglašen. Riječ je o višerazinskom pitanju o kojem se raspravlja u radu, no bitno je istaknuti da se danas ipak preferiraju izmjene Ustava novim oblicima tumačenja i drugim neformalnim načinima.

Ključne riječi
amandman; ustav; interpretacija; pravo; originalizam

Stranice: 433-453

Hrčak ID: 222630

URI
https://hrcak.srce.hr/222630