BROJ 1:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Sadržaj:

Radovi:

 • Dr. sc. Jadranko Crnić: Ustavni zakon o izmjenama i dopunama ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske
 • Doc. dr. sc. Alan Uzelac: Reforma pravosuđa i njezina ograničenja
 • Prof. dr. sc. Dubravka Hrabar: Protokoli uz konvenciju o pravima djeteta
 • Mr. sc. Davor Babić, doc. dr. sc. Siniša Petrović: Priznanje stranih trgovačkih društava u europskoj uniji nakon presude suda europskih zajednica u predmetu Centros
 • Mr. sc. Petar Miladin: Razgranicenje izmedu klauzula o ugovornoj kazni i klauzula s paušalnim zahtjevima za naknadom štete
 • Mr. sc. Hrvoje Markovinović: Ovrha na dionici za koju nije izdana isprava u dionici

Poseban prilog:

 • Prof. dr. sc. Ivo Josipović: Reforma sustava visokog obrazovanja i znanosti: tranzicija iz nepoznatog u nepoznato

Prikazi:

 • Stjenko Vranjican: Nikola Škrlec Lomnički,1729-1799 (Kevin L. Cope)
 • Krešimir Sajko, Hrvoje Sikirić, Vilim Bouček, Davor Babić, Nina Tepeš: Izvori hrvatskog i europskog međunarodnog privatnog prava sa sudskom i arbitražnom praksom i tezama za Zakon o međunarodnom privatnom pravu (mr. sc. Marko Baretić)
 • Božidar Jelčić: Financijsko pravo i financijska znanost (dr. sc. Predrag Bejaković)
 • Ivan Henneberg: Autorsko pravo (dr. sc. Jozo Čizmić)
 • Hrvoje Sikirić: Schiedsgerichtsbarkeit in Kroatien (mr. sc. Davor Babić, mr. sc. Nina Tepeš)
 • Peter Nygh: Autonomy in International Contracts (mr. sc. Nina Tepeš)

 

Fakultetska kronika (Stjepan Lice, dipl. iur)

Pravna bibliografija (Marino Jureković, dipl.iur.)