SLAĐANA ARAS, DIPL. IUR:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Donošenje kontumacijskih presuda u sporovima o uzdržavanju djece
 
Slađana Aras, dipl. iur.
 
Sažetak
 
Cilj rada jest analizirati institut kontumacijskih presuda (presude zbog ogluhe i presude zbog izostanka) u postupcima o uzdržavanju maloljetne djece, odnosno djece nad kojom roditelji ostvaruju roditeljsku skrb nakon punoljetnosti čija je mogućnost donošenja uvedena Zakonom o izmjenama i dopunama Obiteljskog zakona iz 2007. godine.
Istražuje se općenito pravna priroda kontumacijskih presuda; razmatraju se pretpostavke za donošenje tih presuda prema Zakonu o parničnom postupku i Obiteljskom zakonu; posebna se pozornost posvećuje specifičnostima njihova donošenja.
U zaključnom dijelu rada iznosi se evaluacija novootvorene mogućnosti donošenja kontumacijskih presuda u postupcima o uzdržavanju djece te naznačuju određeni prijedlozi de lege ferenda.  
 
Ključne riječi: kontumacijske presude; presuda zbog ogluhe; presuda zbog izostanka; uzdržavanje djece; alimentacijski postupak
 
Puni tekst članka dostupan na