H. R. HELD:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

KONCEPT IMOVINE U RIMSKOM PRAVU

Henrik-Riko Held, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

 

THE CONCEPT OF PATRIMONY IN ROMAN LAW

Henrik-Riko Held, Faculty of Law, University of Zagreb, Trg maršala Tita 14, Zagreb

 

 

U suvremenim privatnopravnim poredcima imovina je terminološki jedinstven pravni koncept. Za razliku od toga, u rimskom pravu postojalo je više termina kojima su se označavale određene imovinske cjeline. Najvažniji među njima bili su familia, pecunia, patrimonium i bona. Navedeni termini nastajali su u različitim razdobljima rimskog prava te su podrazumijevali različit sadržaj. Kronološki noviji termini patrimonium i bona tijekom razvoja poprimili su razvijeniju konceptualnu strukturiranost u odnosu na starije izraze familia i pecunia. Najrazrađeniji pojam bio je termin bona, uveden pretorskim ediktom, te zatim detaljno elaboriran u klasičnom i postklasičnom pravu. U ovom se radu analizira problematika nastanka navedenih termina kao specifičnih izraza za određenu imovinsku cjelinu. Uz to, posebno se obrađuje pitanje postoji li u rimskom pravu uopće koncept koji bi kao terminus technicus najviše odgovarao suvremenom privatnopravnom pojmu imovine.

 

Ključne riječi: imovina, familia, pecunia, patrimonium, bona, rimsko

pravo