LUKA GAŠPAROVIĆ, DIPL. IUR:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Osnove sustava kapitulacija kao međunarodnih ugovora sui generis u osmanskom carstvu (XVI. – XVIII.

 

Luka Gašparović, dipl. iur.
 
U radu se prikazuje povijesni razvoj sustava ili režima kapitulacija od početaka do ukidanja u 20. st. i osnove tog sustava na primjeru ugovora koje su sklapale europske države sa Osmanskim carstvom od 16. do 18. st. Posebna pažnja daje se institutu konzularne sudbenosti ili pravosudnih konzula koji je sustavu kapitulacija dao dodatnu specifičnost jer je omogućio ekstrateritorijalni pravni položaj stranaca na području druge države. Također se opisuje i tzv. sustav štićeništva koji je tijesno povezan sa institutom konzularne sudbenosti. Zaključno, traže se povezujući elementi sustava kapitulacija koji pripada povijesti sa suvremenim i aktualnim međunarodnim ugovorima kao što su "Structural Adjustment Programmes" i Sporazumi o stabilizaciji i pridruživanju. Iz tog se povezivanja može izvući zaključak o stupnjevitom razvoju sustava međunarodnih ugovora kojima je svrha olakšanje širenja tržišta roba, ljudi i kapitala u međunarodnoj zajednici.
Ključne riječi: kapitulacije, povijest međunarodnog prava, konzularna sudbenost, štićenici, međunarodni ugovori.
 
Puni tekst članka na

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=62028