PROF. DR. SC. N. TUPACENSKI, D. KIPRIJANOVSKA:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Pravna zaštita javne nabave
 
Prof. dr. Nikola Tupanceski
Dragana Kiprijanovska
 
Javna je nabava najvažniji instrument u procesu stvaranja tržišne ekonomije. Provodeći javnu nabavu država izravno sudjeluje na tržištu i njezini postupci utječu na ekonomske tokove u cijelosti. Kroz javnu bi nabavu država zapravo trebala jasno pokazati da poštuje osnovna načela tržišne ekonomije te da uspješno provodi pravno utemeljenu zadaću jamca nesmetanog funkcioniranja slobodnog i poštenog tržišnog natjecanja. Kako bi pravno uredila načine na koje javne ustanove mogu koristiti javnu imovinu i dobila pristup inozemnim sredstvima, uzimajući u obzir zadane obveze u cilju postizanja punopravnog članstva u Europskoj uniji, Republika Makedonija donijela je moderan zakon o javnoj nabavi koji je stupio na snagu 1. siječnja 2008. godine te koji je gotovo u cijelosti usklađen s relevantnim europskim zakonskim propisima kojima se izravno uređuje područje javne nabave. Međutim, novi zakonski okvir ne samo da nije uspio razriješiti prethodne nejasnoće, nego je naprotiv rezultirao mnogobrojnim novim nelogičnostima u području javne nabave i sustavu njezine primjene.
Autori ovoga rada daju cjelovit pregled podataka u vezi s provedbom Zakona o javnoj nabavi, koji su prikupljeni pri nadzoru postupaka javne nabave u Republici Makedoniji u drugom kvartalnom izvješću iz lipnja 2009. godine u kojemu se ističe takozvana deklarativna borba u sprečavanju nezakonitih radnji u području javne nabave. Takva nastojanja, međutim, nisu dala željene rezultate s obzirom na to da i dalje postoje mnogobrojne nedorečenosti i nelogičnosti na institucionalnom planu koje otežavaju uspješnu provedbu zakonskih rješenja.
Naglasak se prvenstveno stavlja na mehanizme pravne zaštite od različitih vrsta zlouporabe u području javne nabave, koje se pokazalo kao plodno tlo za korupciju kroz mnogobrojne nezakonite radnje.
U tome bi smislu trebalo posvetiti osobitu pažnju onim aspektima kaznenog prava koji se neizravno tiču tog područja, istodobno ističući rješenja koja su prihvaćena u dopunjenim kaznenopravnim aktima u Makedoniji, kao i rješenja koja propisuju zakoni Republike Hrvatske.
 
 Ključne riječi: javne nabave; tržišno gospodarstvo; pravna zaštita
 
Cijeli tekst dostupan na: