B. PRELOŽNJAK:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Doc. dr. sc. Barbara Preložnjak: Teorijska osnova za vrednovanje...

Teorijska osnova za vrednovanje sustava besplatne pravne pomoći i njezina primjena na aktualno uređenje u Hrvatskoj

Barbara Preložnjak, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska; barbara.preloznjak@pravo.hr

 

Sažetak
Značajne razlike u ostvarivanju prava građana na pristup pravosuđu imaju za posljedicu razlike u mogućnostima zaštite subjektivnih prava. Pravnim institutom besplatne pravne pomoći nastoji se građanima osigurati stvarna i pravna mogućnost punog ostvarenja zajamčenih subjektivnih prava. Cilj je rada provjeriti udovoljava li hrvatski sustav besplatne pravne pomoći kriterijima dobro uređenog sustava. Budući da je pravno uređenje besplatne pravne pomoći na globalnoj i regionalnoj razini vrlo različito, za ocjenu hrvatskog sustava bit će korišteni kriteriji derivirani iz teorije pravednosti američkog filozofa Johna Rawlsa. U radu će biti ispitano što bi se iz temeljnih postavaka Rawlsove teorije pravednosti moglo zaključiti o sadržaju dobro uređenog i pravednog sustava besplatne pravne pomoći te će biti utvrđen utjecaj pretpostavaka na formiranje hrvatskog sustava besplatne pravne pomoći.

Ključne riječi: John Rawls; teorija pravednosti; pristup pravosuđu; besplatna pravna pomoć

Full text: http://hrcak.srce.hr/176329

Stranice: 811-830

________________________________________________________________________

 

Theoretical Foundations for Evaluating the Legal Aid System and Their Application to the Current Regulation In Croatia

Barbara Preložnjak, Faculty of Law, University of Zagreb, Zagreb, Croatia; barbara.preloznjak@pravo.hr

 

Summary

Rawls revolves around the adaptation of two fundamental principles of justice which would guarantee a just society. The basic idea of Rawls’ principles is that the well-being of each citizen depends on the scheme of cooperation without which no one can have a satisfying life. Rawls claims that without the assumption of citizen cooperation it is not possible to imagine the realization of a just society. In the context of Rawls’ idea that every citizen should create the conditions of equal opportunities for exercising his rights and freedoms, the author in this paper examines whether and to what extent the Croatian legal aid system follows Rawls’ principles of justice. In this paper the author will give projections de lege ferenda as guidelines for establishing a just legal aid system based on the idea of social cooperation and solidarity with the aim of achieving equal opportunities for citizens to be treated fairly according to the law.

Key words: principles of justice; equal rights and freedom; access to justice; legal aid

Full text: http://hrcak.srce.hr/176329

Pages: 811-830