MIRELA KREŠIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Zakon o javnim bilježnicima Kraljevine Jugoslavije iz 1930.: sudjelovanje javnog bilježnika u ostavinskom postupku – iskustva iz prošlosti

Doc. dr. sc. Mirela Krešić ; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

 

The 1930 Notaries Public Act of the Kingdom of Yugoslavia: Participation of Notaries Public in Probate Hearings – Experiences from the Past

Mirela Krešić ; Faculty of Law, University of Zagreb, Zagreb, Croatia

 

 

U radu su izloženi tijek i okolnosti izrade Zakona o javnim bilježnicima iz 1930. kojim se na području Kraljevine Jugoslavije nastojalo ujednačiti uređenje javnog bilježništva, odnosno uvesti instituciju javnih bilježnika na onim područjima na kojima do tada nije postojala. Ujedno je prikazano normativno uređenje položaja javnih bilježnika kao sudskih povjerenika u ostavinskom postupku dopunjeno rješenjima iz objavljene sudske prakse Stola sedmorice te sačuvanih ostavinskih spisa hrvatsko-slavonskih sudova iz Državnog arhiva u Zagrebu.

Ključne riječi

javni bilježnik; sudski povjerenik; ostavinski postupak; Kraljevina Jugoslavija

 

Puni tekst dostupan na

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=161628