VICKO PRANČIĆ, DIPL. IUR:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Prekoračenje međe građenjem

 

Vicko Prančić, dipl. iur.
 
Odredbe članaka 152.–154. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima uređuju slučajeve građenja u kojima se zgrada nalazi potpuno na tuđem zemljištu, dok odredba članka 155. ZV-a pod naslovom „Prekoračenje međe građenjem“ uređuje slučaj kada je zgrada izgrađena dijelom na vlastitom, a dijelom na tuđem zemljištu, dakle, kada je građenjem prekoračena međa i zahvaćen dio susjednog zemljišta. Zgrada kao jedinstvena stvar nalazi se, dakle, dijelom na zemljištu koje po određenoj pravnoj osnovi pripada graditelju, a dijelom na tuđem zemljištu. Ovakav način građenja izaziva posebno komplicirani pravni odnos jer zgrada ne može pravno pripadati dvama zemljištima istodobno, niti dijelovi zgrade mogu imati različiti pravni status s jedne, odnosno druge strane međe jer se radi o jedinstvenom nedjeljivom objektu, a ne o samostalnim stvarima koje prirastaju pojedinim zemljištima uz među. Autor u radu, koristeći se poredbenopravnim rješenjima, analizira institut prekoračenja međe građenjem i dvojbe koje se pojavljuju u primjeni toga novoga instituta u hrvatskom pravu.
           
Ključne riječi: prekoračenje međe građenjem, zgrada, uspostava u prijašnje stanje, novčana renta, otkup zemljišta.
 
Puni tekst članka na