N. ŠIROLA, DIPL. IUR:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Odgovornost članova društva s ograničenom odgovornošću za nedopušten zahvat u imovinu društva 
 
Nina Širola
 
U radu se razmatra odgovornost članova društva s ograničenom odgovornošću za nedopušten zahvat u imovinu društva. Analizira se zakonski okvir odgovornosti članova koji dopušta članovima društva da poštujući izrijekom određena slobodno raspolažu imovinom društva, odnosno da slobodno utječu na poslovanje
društva. Određuje se značenje pojma nedopuštenog zahvata u imovinu i kriteriji na kojima počiva procjena dopuštenosti svake isplate iz imovine društva te se nudi odgovor na pitanje koje pravne osnove stoje na raspolaganju društvu, ali i vjerovnicima društva, prema članu odgovornom za nedopušten zahvat. Prikazuju se pravne osnove unutarnje odgovornosti člana u okviru prava društava i njihov
međusobni odnos. Posebno se temeljito raspravlja o obvezi povrata nedopuštenih primanja. Pozornost se skreće na njezin ograničen zaštitni domet. U vezi s time temeljito se razmatra i odgovornost člana društva za štetu nastalu zbog nedopuštenog zahvata. Odvojeno se analiziraju pravne osnove na kojima počiva vanjska odgovornost članova društva koji su nedopušteno zahvatili u imovinu društva, odnosno institut proboja pravne osobnosti i institut odgovornosti za štetu.  
 
Ključne riječi: nedopušten zahvat; članska odgovornost; društvo s ograničenom odgovornošću; unutarnja odgovornost; vanjska odgovornost
 
Puni tekst dostupan