E. SYCHENKO:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Proširenje okvira Europske konvencije o ljudskim pravima: povijest, filozofski korijeni i praktični rezultati

Elena Sychenko ; State Institute of Economics, Finance and Law, Leningrad region, Russia 

 

Enlarging the Scope of the European Convention on Human Rights: History, Philosophical Roots and Practical Outcomes

Elena Sychenko ; State Institute of Economics, Finance and Law, Leningrad region, Russia


Povijest razvoja Europske konvencije o ljudskim pravima predstavlja jedinstveno iskustvo širenja okvira zaštite međunarodnim pravnim instrumentom od klasičnih političkih i građanskih prava na određena društvena i ekonomska prava. S posebnim naglaskom na zaštitu radničkih prava prema Europskoj konvenciji autorica istražuje korijene širenja Europske konvencije, analizirajući proces njezine pripreme i teoriju o mogućnostima A. Sen te primjenu Konvencije kao “živog instrumenta”. Rad prati kako presude Europskog suda u materiji socijalnog prava pridonose razvoju nacionalnih zakonodavstava i postavljaju sudski ostvarive/provedive standarde zaštite ljudskih prava.

Ključne riječi
Europski sud za zaštitu ljudskih prava; Europska konvencija o ljudskim pravima; radna prava; “živi instrument”

 

Puni tekst dostupan na