Š. JOZIPOVIĆ, A. JUKIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

PREOBLIKOVANJE TRAŽBINA VJEROVNIKA U UDJELE U DUŽNIKU – USPOREDNOPRAVNA OBILJEŽJA I USTAVNOPRAVNA PITANJA ZAŠTITE

PRAVA MANJINSKIH ČLANOVA DRUŠTVA I MANJINSKIH VJEROVNIKA U POSTUPKU PREDSTEČAJNE NAGODBE

 

Šime Jozipović, Max-Planck-Institut für Steuerrecht und öffentliche Finanzen, Marstallplatz 1, München, Njemačka

Anton Jukić, Institut für Internationales Recht – Rechtsvergleichung, Ludwig-Maximilians-Universität München, Veterinärstr. 5, München, Njemačka

 

THE DEBT-EQUITY SWAP - A COMPARATIVE AND CONSTITUTIONAL ANALYSIS OF THE RIGHTS OF MINORITY SHAREHOLDERS AND CREDITORS IN THE PRE-INSOLVENCY PROCEDURE

 

Šime Jozipović, Max-Planck-Institut für Steuerrecht und öffentliche Finanzen, Marstallplatz 1, München, Njemačka

Anton Jukić, Institut für Internationales Recht – Rechtsvergleichung, Ludwig-Maximilians-Universität München, Veterinärstr. 5, München, Njemačka

 

Rad detaljno prikazuje mogućnost sanacije posrnulih trgovačkih društava s pomoću pravnog instituta preoblikovanja tražbina vjerovnika u udjele u predmetnom društvu (tzv. debt/equity swap) u postupku predstečajne nagodbe. Predmetni institut sastavni je dio stečajnog prava shvaćenog u širem smislu riječi, što u bitnome determinira probleme koji proizlaze iz njegove primjene. Koristeći se poredbenopravnom metodom autori razrađuju osnove debt/equity swapa u pravu Sjedinjenih Američkih Država kao jurisdikcije njegova nastanka, implementaciju u stečajnom zakonodavstvu Savezne Republike Njemačke te uređenje unutar postupka predstečajne nagodbe u pravnom poretku Republike Hrvatske. Kako predmetni institut zadire u temeljna prava članova i vjerovnika posrnulih trgovačkih društava, težište rada postavljeno je na analizu promjene pravnog položaja navedenih subjekata u slučaju provedbe preoblikovanja tražbina i posljedica koje iz toga proizlaze. Temeljni zadatak predmetne analize jest utvrditi ustavnu opravdanost ograničenja prava onim skupinama koje se protive nagodbi. Predmetno pitanje dovodi i do tzv. strateških stečajnih postupaka koji se u bit nome temelje na institutu debt/equity swapa, koristeći ga za postizanje promjene članske odnosno dioničarske strukture posrnulih trgovačkih društava, u čemu je zapravo moguće prepoznati preuzimanje trgovačkih društava instrumentima stečajnog prava umjesto instrumentima prava društava. Međutim, pojam strateškog stečaja znatno je širi te će autori obraditi isti u zasebnom članku.

 

Ključne riječi: nelikvidnost, predstečajna nagodba, debt/equity swap