JADWIGA URBAN - KOZLONSKA:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

NOVA PRAVILA O POTPORI ZA ULAGANJA U ZRAČNE LUKE – JESU LI DOVOLJNO JASNA?

 

Mgr. Jadwiga Urban-Kozłowska, doktorand, Jagiellonsko sveučilište u Krakovu, ul. Olszewskiego 2, Krakov, Poljska; jadwigaurban@interia.pl

 

NEW RULES ON INVESTMENT AID TO AIRPORTS – DO THEY CLARIFY IT ALL?

 

Mgr. Jadwiga Urban-Kozłowska, Ph. D. candidate, Jagiellonian University in Kraków, ul. Olszewskiego 2, Kraków, Poland; jadwigaurban@interia.pl.

 

 

Zračni prijevoz ima ključnu ulogu u integraciji i konkurentnosti u Europskoj uniji. Postojanje zračne luke u nekom području olakšava njegovu povezanost. Štoviše, može imati povoljan učinak na lokalno gospodarstvo i poticati koheziju unutar EU-a. U tome kontekstu valja napomenuti da su ukupni troškovi izgradnje nove zračne luke iznimno veliki, a izgledi za profitabilnost takvog ulaganja neizvjesni. U praksi se izgradnja ili modernizacija zračnih luka uglavnom financira javnim sredstvima jer je veoma teško naći odgovarajućeg privatnog investitora. Stoga je pitanje državnih potpora od velike važnosti za ulaganja u infrastrukturu zračnih luka. Javno financiranje izgradnje ili modernizacije zračnih luka unutar Europske unije mora biti u skladu s pravilima EU-a o državnim potporama. Neka od najvažnijih takvih pravila su članak 107. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i Smjernice Komisije o državnim potporama u zrakoplovnom sektoru. Europska komisija usvojila je 2014. nove Smjernice o državnim potporama za zračne luke i zrakoplovne tvrtke (dalje u tekstu: Smjernice iz 2014.), koje su zamijenile prethodne smjernice iz 2005. (dalje u tekstu: Smjernice iz 2005.).
Cilj je ovog izlaganja ponuditi dubinsku analizu novih kriterija za određivanje usklađenosti potpore za ulaganja u zračne luke iz Smjernica iz 2014., uz poseban osvrt na izmjene u odnosu na Smjernice iz 2005. To će omogućiti ispravno razumijevanje različitih uvjeta za dodjelu državne potpore infrastrukturama zračnih luka i razriješiti nedoumice oko njihovih tumačenja.

Ključne riječi: investicijske potpore za zračne luke; pravo EU-a; zračno pravo