BROJ 6:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Članci

Mr.sc. Ivan Šprajc: Postupovne odredbe Zakona o azilu: kritička analiza te usporedba s međunrodnim i pravom Europske unije

Mr. sc. Zoran Bradić: Međunarodni sud za pravo mora

Mr. sc. Kristian Turkalj: Sporazum Ujedinjenih naroda o pograničnim ribljim naseljima i vrlo migratornim vrstama iz 1995.

Romana Matanovac, dipl. iur.: Neka pitanja o ugovoru o doživotnom uzdržavanju i autorskom pravu kao njegovu predmetu

Mr. sc. Damir Kaufman: Ustrojavanje i provedba sustava državnih potpora u Republici Hrvatskoj

 

Poseban prilog:

Znanstveni skup o aktualnim problemima kaznenog pravosuđa (Zagreb, 5. srpnja 2004.)

Prikazi i osvrti:

Napomene o hrvatskom i poredbenom međunarodnom privatnom pravu –uz prikaz knjige J. von  Staudingers, Kommentar zum BGB mit einfuehrungshesetz und nebengesezen, EBGBG/IPR (prof. dr. sc. Krešimir Sajko)

Dvanaesti poljsko- njemački – hrvatski poreznopravni seminar (Tereza Rogić Lugarićdipl. iur.)

Znanstveni skup: XXI F.I.D.E. kongres (doc. dr.sc. Zlata Đurđević, mr.sc. Iris Goldner, prof. dr.sc. Siniša Petrović)

 

Fakultetska kronika (Stjepan Lice, dipl. iur.)

Pravna bibliografija (Ana Šarić-Radočaj, prof., Marino Jureković, dipl. iur.)