NINA TEPEŠ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Članstvo javnih bilježnika u organima pravnih osoba koje obavljaju gospodarsku djelatnost

Prof. dr. sc. Nina Tepeš ; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

 

Public Notaries as Members of Bodies of Legal Persons Performing Commercial Activities

Nina Tepeš ; Faculty of Law, University of Zagreb, Zagreb, Croatia

 

Odredbom čl. 13. st. 1. t. 7. Zakona o javnom bilježništvu propisano je da za javnog bilježnika može biti imenovana samo ona osoba koja se obvezala da će, ako bude imenovana za javnog bilježnika, napustiti drugu naplatnu službu ili kakvo drugo naplatno zaposlenje, ili članstvo u tijelu pravne osobe koja obavlja kakvu gospodarsku djelatnost. Spomenuto ograničenje spominje se i u odredbi čl. 39. st. 2., i to u smislu izričite zabrane obavljanja druge službe ili zaposlenja. U radu se posebno analizira sintagma koja se odnosi na članstvo javnih bilježnika u “tijelima” pravnih osoba koje obavljaju gospodarsku djelatnost. Kritika je pritom usmjerena i na njezinu terminološku neprihvatljivost, i na učinke koji se zbog načelne nedorečenosti samih zakonskih odredaba u praksi mogu pokazati problematičnima.

Ključne riječi: javni bilježnici; nezavisnost i nepristranost javnih bilježnika; gospodarska djelatnost; organi pravnih osoba

 

Puni tekst dostupan na

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=161626