MIRZA HEBIB:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

 

Mirza Hebib: “Prikaz knjige:

Saccoccio, A.; Porcelli, S. (ur.),

“Codice civile cinese e sistema

giuridico romanistico”, Mucchi

editore, Modena, 2021."

 

Prikaz knjige: Saccoccio, A.; Porcelli, S. (ur.), “Codice civile cinese e sistema giuridico romanistico”, Mucchi editore, Modena, 2021.

Mirza Hebib, mag. iur., viši asistent Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; m.hebib@pfsa.unsa.ba; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-3571-6768

Sažetak
Ugledna talijanska izdavačka kuća Mucchi iz Modene u rujnu 2021. godine, pod uredničkom palicom Antonija Saccoccija, redovitog profesora Sveučilišta La Sapienza u Rimu, i Stefana Porcellija, višeg istraživača Sveučilišta u Bresciji, objavila je znanstvenu monografiju pod nazivom Kineski građanski zakonik i rimski pravni sustav (Codice civile cinese e sistema giuridico romanistico). Riječ je o monografiji za kojom se, očekivano, javio veliki interes u romanističkim krugovima, ali i među širom zainteresiranom pravničkom javnošću.

Naime, 1. siječnja 2021. godine u Narodnoj Republici Kini, najmnogoljudnijoj i jednoj od ekonomski najsnažnijih zemalja svijeta, stupio je na snagu novi Građanski zakonik (Codex iuris civilis sinicus, dalje: Zakonik), koji je 28. svibnja 2020. godine usvojio Državni narodni kongres Kine. Težnja za uređenjem pravnog sustava, poštujući princip vladavine prava u Kini, prisutna je posljednjih nekoliko desetljeća. U segmentu privatnog prava bili su prisutni veliki napori i različiti iskoraci u cilju uređenja mnogih pitanja značajnih za kinesko društvo u cjelini. Došlo je do usvajanja Zakona o dioničkim društvima, Zakona o ugovorima, Zakona o vlasništvu i stvarnim pravima itd. Pravni znanstvenici koji su pratili te izmjene, poput jednog od urednika predmetne monografije, Stefana Porcellija, ocijenili su kako su revizije ovih zakona bile prilično značajne i temeljite te su se ticale mnogih segmenata duboko vezanih s istinskim potrebama kineskog društva. Donošenje svih tih zakona te kontinuirani rad na modifikacijama unutar pravnog poretka dodijelio je novim zakonima središnju ulogu u kineskom društvu. Iako su nedvojbeno reformski procesi doprinosili jačanju vladavine prava, nastojeći uspostaviti vertikalni niz između kineske prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, sve se izvjesnijom činila nužnost kodificiranja prava. Prijedlozi za izradu Zakonika spominjali su se još prije 20-ak godina, ali zauzet je opći stav kako društvo, ako se savinjistički izrazimo, još uvijek nije zrelo za cjelovitu reformu. I tako, nastavljen je niz donošenja novih zakona, što je zbog velike količine propisa uzrokovalo nužnost sustavnog usklađivanja kako bi se ti propisi mogli razumjeti i primijeniti. Zbog svega navedenog u listopadu 2014. godine Središnji odbor Komunističke partije Kine izrazio je želju da se izradi Nacrt građanskog zakonika za Narodnu Republiku Kinu. Radovi na izradi kodifikacije napredovali su velikom brzinom, a u tom procesu došlo je do snažne, u prvom redu akademske, suradnje kineskih i talijanskih pravnika. Na tom tragu rimsko pravo i moderne građanske kodifikacije, osobito talijanski Codice civile, poslužili su kao izvrsni modeli iz kojih se crpila pravnička inspiracija, a sve kako bi se, poštujući pravila o pravnoj transplantaciji, instituti i koncepti na adekvatan način inkorporirali u kinesku pravnu kulturu i omogućili joj daljnji gospodarski rast i razvoj, što je nedvojbeno u korelaciji s osiguranjem pravne sigurnosti. Zakonikom je postavljen cilj osiguravanja pravde kroz reguliranje građanskih, trgovačkih, a jednim dijelom i radnih odnosa, kroz sustavno pružanje jasnog pravnog okvira onima koji posluju ili žele poslovati na području Kine. Kako su sami urednici naglasili u uvodnoj studiji, forma i koncepti predmetne kodifikacije pokazuju kako je kineski zakonodavac i tamošnja pravna znanost prilikom izrade kodifikacije nastojala postići dijalog s rimskim pravnim sustavom, odnosno pravničkim poukama izgrađivanim u rimskoj pravnoj tradiciji posljednjih tisućljeća. Zbog toga, kako bi se istinski razumjeli opsezi primjene i izvorna značenja koncepata primijenjenih u Zakoniku, nužno je, u cilju razumijevanja sadržaja, dobro poznavati te konstantno proučavati rimski pravni sustav i njegov unutarnji razvoj.

Ključne riječi: Codice civile cinese e sistema giuridico romanistico, Kina, građansko pravo, rimsko pravo, kodifikacija

DOIhttps://doi.org/10.3935/zpfz.72.3.09  

Hrčak ID: 280680

URI: https://hrcak.srce.hr/280680   

Stranice: 961-965

________________________________________________________________________________________________________

“Book review: Saccoccio, A.; Porcelli, S. (eds.), “Codice civile cinese e sistema giuridico romanistico”, Mucchi editore, Modena, 2021”

Mirza Hebib, mag. iur., Senior Teaching and Research Assistant, Faculty of Law, University of Sarajevo, Obala Kulina bana 7, 71000 Sarajevo, Bosnia and Hercegovina; m.hebib@pfsa.unsa.ba; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-3571-6768

Summary
Book review: Saccoccio, A.; Porcelli, S. (eds.), “Codice civile cinese e sistema giuridico romanistico”, Mucchi editore, Modena, 2021

Keywords: Codice civile cinese e sistema giuridico romanistico, China, civil law, Roman law, codification

DOI: https://doi.org/10.3935/zpfz.72.3.09  

Hrčak ID: 280680

URI: https://hrcak.srce.hr/280680

Pages: 961-965