A. MARŠAVELSKI:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Povijest Katedri za kazneno i kazneno procesno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Dr. sc. Aleksandar Maršavelski ; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, Zagreb, Hrvatska

 

The History of Criminal Law and Criminal Procedure Departments at the Faculty of Law, University of Zagreb

Aleksandar Maršavelski ; Faculty of Law, University of Zagreb, Trg maršala Tita 14, Zagreb, Croatia

 

U radu se ponajprije istražuje povijesni razvoj kaznenopravne misli od Političko-kameralnog studija do današnjeg djelovanja Katedre za kazneno pravo i Katedre za kazneno procesno pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Otkriveni podaci upućuju na to da su se predmeti kazneno i kazneno procesno pravo veći dio povijesti predavali u okviru jedne katedre. Osim analize nastavne djelatnosti, autor u većem dijelu rada daje kritičku ocjenu znanstvenih doprinosa pojedinih nastavnika kaznenog i kaznenog procesnog prava koji su djelovali u okviru te Katedre, koja se postupno razdvajala. Autor zaključuje da se njihov znanstveni doprinos ogleda ponajprije u razvitku hrvatskog kaznenog i kaznenog procesnog prava, kriminologije, penologije te viktimologije, a njihov društveni, pravosudni i politički angažman značajno je pridonio vladavini prava u Republici Hrvatskoj.

 

Ključne riječi


povijest; kazneno pravo; kazneno procesno pravo; Pravni fakultet

 

Puni tekst dostupan na

 

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=195757&lang=hr