IVANA VUKOREPA:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Ivana Vukorepa: Migracije i pravo na rad u Europskoj uniji

Migracije i pravo na rad u Europskoj uniji

 

Dr. sc. Ivana Vukorepa, docentica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb, ivana.vukorepa@pravo.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0001-6759-9992

 

Sažetak
Svrha ovog rada jest analizirati i prikazati pravno uređenje prava na rad u EU-u u kontekstu problematike migracija. S obzirom na to da migracije općenito, a posebno radne migracije imaju svoje raznovrsne uzroke, te važne gospodarske, društvene i demografske posljedice, u radu se prvo daje prikaz temeljnih pojmova, povijesnog razvoja i značajki u vezi s migracijama. Naznačuju se njezini najvažniji društveno-ekonomski i pravni aspekti te elementi tržišta rada koji su relevantni za migracije. U drugom dijelu rada detaljno se razrađuje normativno uređenje radnih migracija u EU-u. Pravi se jasna razlika između prava na rad državljana država članica EU-a i državljana trećih zemalja. Naglasak je stavljen na slobodu kretanja radnika, upućene radnike i prijelazni režim za državljane iz novih država članica.

Ključne riječi: migracije; sloboda kretanja radnika; EU; upućeni radnici

Hrčak ID: 195559

Puni tekst: https://hrcak.srce.hr/195559

Stranice: 85 - 120

_________________________________________________________________________________________________________

 

Migrations and Right to Work in the European Union

 

Ivana Vukorepa, Ph. D., Assistant Professor, Faculty of Law, University of Zagreb, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb; ivana.vukorepa@pravo.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0001-6759-9992

 

Summary
The purpose of this paper is to analyse and present the legal framework of the right to work in the European Union in the context of migration issues. Given that migrations in general, and in particular labour migrations, have various causes and important economic, social and demographic consequences, the first part of the paper presents the basic concepts, historical development and the features of migration. The most important socio-economic and legal aspects are also presented, as well as the labour market elements relevant to migration. The second part of the paper elaborates in detail the normative arrangement of labour migration in the EU. There is a clear distinction between the right to work of EU nationals and third country nationals. In the legal analysis, the author puts an emphasis on the areas of freedom of movement of workers, posting of workers, and the transitional regime for new Member States’ nationals.

Keywords: migration; freedom of movement for workers; EU; posting of workers

Hrčak ID: 195559

Full text: https://hrcak.srce.hr/195559

Pages: 85 - 120