KATA SENJAK:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Notarijat i izvršnost notarskih akata

Mr. sc. Kata Senjak ; Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

Public Notary Service and the Enforceability of Notary’s Instruments

Kata Senjak ; Constitutional Court of the Federation of Bosnia and herzegovina, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

 

 

Notarska služba vodi porijeklo još od srednjeg vijeka iako su neke djelatnosti koje čine ovu službu, na neki način i u različitim oblicima, obavljale osobe već od rimskog doba. Današnja notarska služba koja je zastupljena u većini europskih zemalja predstavlja jednu specifičnu pravnu službu koja doprinosi povećanju pravne sigurnosti, rasterećenju sudova, a samim tim i efikasnijem ostvarivanju prava građana i stvaranju veće pravne sigurnosti.
Iz tih razloga možemo reći da je notarska služba bez obzira u kom obliku bila organizirana ostvarila znatno viši nivo pravne sigurnosti općenito u obavljanju poslova koje su do njenog osnivanja obavljala razna državna tijela u svezi prometa nepokretnosti, gospodarskih društava, ovrhe na temelju vjerodostojne isprave i na taj način postala jedan nepristrasni povjernik svih stranaka u postupku.

Ključne riječi

notarijat; nadležnost notara; notarske isprave; izvršne isprave notara; izvršenje na temelju notarske isprave

 

Puni tekst dostupan na

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=161634