KRISTIJAN POLJANEC:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

ZAKLADE KAO OVLAŠTENICI SLOBODE POSLOVNOG NASTANA I KRETANJA KAPITALA U PRAVU EUROPSKE UNIJE I REPUBLIKE HRVATSKE

 

* Kristijan Poljanec, mag. iur., asistent Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg J. F. Kennedyja 6, Zagreb; kpoljanec@efzg.hr

 

 

FOUNDATIONS AS BENEFICIARIES OF FREEDOM OF ESTABLISHMENT AND FREE MOVEMENT OF CAPITAL IN EUROPEAN UNION AND CROATIAN LAW

 

 Kristijan Poljanec, LL. M., Assistant, Faculty of Economics & Business, University

of Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 6, Zagreb; kpoljanec@efzg.hr

 

U radu se analizira pravni tretman zaklada kao subjekata slobode poslovnog nastana i kretanja kapitala u pravu Europske unije i Republike Hrvatske. U nacionalnim pravima država članica postoje prepreke za prekogranično djelovanje zaklada. One izviru iz različitosti nacionalnih prava, shvaćanja pojma i svrhe zaklada. U radu se analiziraju primarni i sekundarni izvori prava u području tržišnih sloboda. Pod određenim pretpostavkama zaklade mogu biti subjekti tržišnog natjecanja. Analiziraju se odredbe hrvatskog Zakona o zakladama i fundacijama te povezanih propisa. Ukazuje se na moguće nedostatke domaćih zakonodavnih rješenja koja se pokazuju sporna s aspekta ostvarenja tržišnih sloboda. Ključne riječi: zaklada, sloboda poslovnog nastana, sloboda kretanja kapitala, EU, Zakon o zakladama i fundacijama

 

Ključne riječi: zaklada, sloboda poslovnog nastana, sloboda kretanja kapitala, EU, Zakon o zakladama i fundacijama