NELLA LONZA:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Pravna kultura srednjovjekovne Dalmacije između usmenosti i pismenosti

Nella Lonza 

 

Sažetak
Analizom izvorne građe, uz primjenu komparativnih i teorijskih saznanja, autorica razmatra proces širenja pisanih oblika u privatnopravnim poslovima, sudskom postupku i normativnim oblicima u srednjovjekovnoj Dalmaciji. Revidirajući neka uvriježena shvaćanja u pravnopovijesnoj literaturi, analizira prijelazne faze i rani “suživot” usmenih i pisanih pravnih formi, vrijeme oblikovanja “pisanog standarda” te katalizatore tog procesa. Također prikazuje strategije stranaka u korištenju pisanih pravnih instrumenata, kao i koncepcijski framing koji dokumentima daju profesionalci (bilježnici).

Ključne riječi
srednji vijek; Dalmacija; pravo; usmenost; pismenost; isprava; bilježnik