B. KORŽE:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Regulatorna reforma javnog putničkog prometa prema pravnom uređenju Europske unije

Branko Korže ; Ekonomski fakultet, Sveučilište u Ljubljani, Ljubljana, Slovenija 

 

Regulatory Reform of the Public Passenger Transport System According to the European Union Regulations

Branko Korže ; Faculty of Economics, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia 

 

Autor ovog članka proučava granice nadležnosti Europske unije na području uređenja javnog putničkog prijevoza. Utvrđuje da je Unija pritom ograničena samo na zaštitu konkurencije na jedinstvenom tržištu Europske unije te da su za uređenje javnog putničkog prijevoza u cijelosti nadležne države članice, sukladno svojim suverenim pravima i odgovornostima za ostvarivanje ljudskih prava državljana na mobilnost. Javni putnički prijevoz po svojoj je naravi “merit good” (mješovito, javno-privatno dobro), tj. dobro koje je moguće na optimalan način osigurati pod uvjetom da država pri uređenju i provođenju javnog putničkog prometa uspostavi mehanizme za usklađivanje ekonomskih ciljeva s drugim društvenim ciljevima (društvenim vrijednostima). Države članice taj svoj zadatak mogu ispuniti samo tako da, u slučaju kada se pojedini društveni ciljevi mogu osigurati samo zahvatom u ekonomske funkcije konkurencije, odustanu od zahtjeva koje im je u svojim pravnim i političkim reformnim aktima postavila Europska unija. Autor podržava legitimno pravo na odustajanje na sustavnim temeljima.

Ključne riječi
integracija javnog putničkog prijevoza; ljudsko pravo na mobilnost; reforma sistema u zemlji članici EU-a

 

Puni tekst dostupan na