P:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Pravni modeli provođenja postupka obveznog preoblikovanja športskog kluba - udruge u športsko dionič

 

Petar Ceronja, dipl. iur.; mr. sc. Marko Ivkošić
 
            Nastoje se vjerno prikazati sve pretpostavke i praktične mogućnosti provođenja postupka obveznog preoblikovanja športskih klubova-udruga u športska dionička društva. Naime, stupanjem na snagu novog Zakona o športu okrenuta je nova stranica u sustavu hrvatskoga profesionalnog športa. Športski klubovi (prije svega nogometni) godinama su gomilali gubitke koji su opterećivali njihovo poslovanje, ujedno oštećujući vjerovnike, prije svega Republiku Hrvatsku, zbog neplaćenih poreza i doprinosa na primanja profesionalnih športaša. Zakonodavac je reagirao donošenjem novog Zakona o športu koji predviđa postupak obveznog (ali i dobrovoljnog) preoblikovanja profesionalnih športskih klubova-udruga u športska dionička društva. Predlažu se dva modela provođenja postupka obveznog preoblikovanja. Raspravlja se o njihovim prednostima i nedostatcima te upozorava na moguće probleme oživotvorenja predloženih pravnih modela. Ujedno se iznosi zapažanje da norme Zakona o športu koje uređuju postupak obveznog preoblikovanja športskog kluba-udruge u dioničko društvo imaju i pretvorbeno obilježje.
Autori teksta članovi su radne grupe za pravna pitanja provođenja postupka obveznog preoblikovanja koju je imenovao HNK Hajduk iz Splita, kao prvoi profesionalni športski kluba koji provodi postupak obveznog preoblikovanja iz udruge u športsko dioničko društvo u Republici Hrvatskoj.
 
            Ključne riječi: Zakon o športu, profesionalni športski klub, športsko dioničko društvo, elaborat preoblikovanja, obvezno preoblikovanje, upis i uplata dionica.
 
Puni tekst članka dostupan je na