M. ŽIVKOVIĆ / V. ŽIVKOVIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

O uvođenju javnog beležništva u Srbiji

Doc. dr. sc. Miloš Živković ; Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija
Mr. sc. Vesna Živković,  advokat, Makedonska 30, Beograd

 

On the Introduction of Public Notary Service in Serbia

Miloš Živković ; Faculty of Law, University of Belgrade, Belgrade, Serbia
Vesna Živković, advokat, Makedonska 30, Beograd

 

Javno beležništvo, s izuzetkom Vojvodine, nije postojalo na području današnje Srbije pre donošenja Zakona o javnim beležnicima Kraljevine Jugoslavije 1930. godine. Posle nekoliko neuspešnih inicijativa još od 1996. godine, radna grupa formirana krajem 2007. godine sačinila je Nacrt Zakona o javnom beležništvu, koji je tokom maja 2011. godine uz neznatne izmene postao važeći Zakon o javnom beležništvu Republike Srbije. Jedno od važnih pitanja za buduće delovanje notarijata u Srbiji je pitanje nadležnosti javnih beležnika. Javni beležnici sastavljaju javnobeležničke isprave, vrše depozitne poslove, poverene poslove i druge poslove koje im zakon poveri. Bitno opredeljenje zakonodavca je da, po isteku prelaznog perioda, javnim beležnicima prepusti isključivu nadležnost za sastavljanje isprava o pravnim poslovima koji se tiču nepokretnosti. Detaljnije je predstavljen i konkretan rad na sprovođenju Zakona, odnosno aktivnostima na uvođenju notarijata u Srbiji.

Ključne riječi

javno beležništvo; notarijat; nadležnosti notara; uvođenje notarske službe

 

Puni tekst dostupan na

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=161632