MARIN MRČELA, IGOR VULETIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Marin Mrčela, Igor Vuletić: Kazneno pravo pred izazovima robotike

Kazneno pravo pred izazovima robotike: tko je odgovoran za prometnu nesreću koju je prouzročilo neovisno vozilo?

 

Dr. sc. Marin Mrčela, zamjenik predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Trg Nikole Zrinskog 3, Zagreb; naslovni docent Pravnog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, S. Radića 13, Osijek; marin.mrcela@vsrh.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-7559-9543

Dr. sc. Igor Vuletić, izvanredni profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, S. Radića 13, 31000 Osijek; ivuletic@pravos.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0001-5472-5478

 

Sažetak
Rad je posvećen problematici sve većih izazova koje razvoj suvremene tehnologije i robotike postavlja pred tradicionalno kazneno pravo. Autoindustrija je osmislila i u određenim dijelovima svijeta već stavila u uporabu vozila kojima upravljaju samostalni roboti. Već su zabilježene prometne nesreće sa smrtnim posljedicama koje su prouzročene upravo takvim automobilima. U ovome radu autori raspravljaju o tome mogu li se tradicionalni kaznenopravni koncepti primijeniti i na ovakve situacije. Pritom se analizira mogućnost kaznene odgovornosti samog robota, odnosno granice kaznene odgovornosti programera i proizvođača. Prikazana su rješenja njemačkog, švicarskog, američkog i hrvatskog prava te je dana ocjena odgovaraju li postojeći modeli novim izazovima koji su posljedica tehnološkog razvoja.

Ključne riječi
namjera; nehaj; predvidljivost; povreda dužne pažnje; samostalnost; inteligencija; uzročna veza

Hrčak ID: 207491

URI
https://hrcak.srce.hr/207491

Stranice

465-491

_________________________________________________________________________________________________________

 

Criminal Law Facing Challenges of Robotics: Who Is Liable for Traffic Accident Caused by Autonomous Vehicle?

 

Marin Mrčela, Ph. D., Vice President of the Supreme Court of the Republic of Croatia, Trg Nikole Zrinskog 3, Zagreb; Assistant Professor (Titular), Faculty of Law, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Radićeva 13, Osijek; marin.mrcela@vsrh.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-7559-9543

Igor Vuletić, Ph. D., Associate Professor, Faculty of Law, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Radićeva 13, Osijek; ivuletic@pravos.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0001-5472-5478

 

Summary

This paper is devoted to the topic of emerging challenges of traditional criminal law, posed by the development of modern technology and robotics. In certain parts of the world, car-industry has already implemented the new generation of autonomous self-driving vehicles. Moreover, such vehicles already caused traffic accidents with death consequences. In this text, authors are arguing the issue of whether it is possible to apply traditional concepts of substantive criminal law on such situations. They analyze the scope and limits of criminal liability of autonomous robots, programmers and manufacturers. They describe German, Swiss, U.S. and Croatian law on this issue and conclude on the adequacy of the existing legislative models to the new challenges of modern living.

Key words
intent; recklessness; predictability; gross negligence; autonomy; intelligence; causality

Hrčak ID: 207491

URI
https://hrcak.srce.hr/207491

Pages

465-491