MIRELA ŽUPAN, PAULA PORETTI, MARTINA DRVENTIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Mirela Župan, Paula Poretti, Martina Drventić: Izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava...

Izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava u građanskopravnim međunarodnim otmicama djece u Republici Hrvatskoj – nova otvorena pitanja

 

Dr. sc. Mirela Župan, profesorica Pravnog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Stjepana Radića 13, 31000 Osijek; mzupan@pravos.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-6673-1274

Dr. sc. Paula Poretti, izvanredna profesorica Pravnog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Stjepana Radića 13, 31000 Osijek; pporetti@pravos.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0001-6311-8274

Martina Drventić, mag. iur., asistentica Pravnog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Stjepana Radića 13, 31000 Osijek; mdrventic@pravos.hr; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0880-0382

 

 

Sažetak
Europski sud za ljudska prava u nekoliko je predmeta utvrdio povrede Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u predmetima međunarodnih građanskopravnih otmica djeteta vođenim u Republici Hrvatskoj. Utvrđene povrede prava na pošteno suđenje te prava na poštovanje privatnog i obiteljskog života proizlazile su iz činjenica dugotrajnosti i načina vođenja postupaka po zahtjevu za vraćanje djeteta. Izvršenje tih presuda još je u tijeku pred Odborom ministara, dok je najvažniji rezultat njihove provedbe usvajanje Zakona o provedbi Konvencije o građanskopravnim vidovima međunarodne otmice djece. Zakon donosi brojna proceduralna poboljšanja koja postupanja hrvatskih nadležnih tijela približavaju međunarodnim i europskim standardima. Ipak, odluka ESLJP-a u predmetu Adžić protiv Hrvatske (br. 2) upućuje na to kako i dalje ne postoji jasan odgovor na pitanje mogućnosti izricanja izvanrednih pravnih lijekova u predmetima otmice djece. Mogućnost izricanja izvanrednog pravnog lijeka ponavljanja postupka autorice rada ispituju s aspekta građanskog procesnog prava te međunarodnog privatnog prava. Svoj zaključak daju s obzirom na posebne okolnosti slučaja i sudsku praksu Europskog suda za ljudska prava u relevantnim predmetima drugih država ugovornica.

 

Ključne riječi: međunarodna građanskopravna otmica djetetaEuropski sud za ljudska pravaAdžić protiv Hrvatske (br. 2)ponavljanje pravomoćno okončanog postupka

DOIhttps://doi.org/10.3935/zpfz.71.34.02

Hrčak ID: 266104

URI: https://hrcak.srce.hr/266104

Stranice: 347-375

___________________________________________________________________________________________________

The Execution of Judgments of the European Court of Human Rights in International Parental Child Abduction Cases Before Croatian Courts – New Open Issues

 

Mirela Župan, Ph. D., Professor, Faculty of Law, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Stjepana Radića 13, 31 000 Osijek; mzupan@pravos.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-6673-1274

Paula Poretti, Ph. D., Associate Professor, Faculty of Law, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Stjepana Radića 13, 31 000 Osijek; pporetti@pravos.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0001-6311-8274

Martina Drventić, LL. M., Assistant, Faculty of Law, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Stjepana Radića 13, 31 000 Osijek; mdrventic@pravos.hr; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0880-0382

 

Summary
The European Court of Human Rights (ECtHR) established a violation of the (European) Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR) in several cases of international parental child abduction before Croatian courts. The length and the manner in which the proceedings concerning the return of the child were conducted constituted grounds for establishment of a violation of the right to a fair trial and the right to respect for private and family life. The execution of these judgments is still pending before the Committee of Ministers, despite the fact that the measures ordered resulted with a modified Croatian legal regime introduced through the Act on the Application of the Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction. The Act includes a number of procedural improvements which align the practice of Croatian courts with international and European standards. However, the judgment of the ECtHR in Adžić v Croatia (no. 2) reveals that there is still no unambiguous answer to the question whether extraordinary appellate proceedings should be permitted in child abduction cases. Hence, the authors critically analyse the possibility of initiating an extraordinary appellate proceedings in these cases from a civil procedure and private international law aspect. The conclusion takes into account the specific circumstances of the case at hand as well as the case law of the ECtHR in relevant cases concerning other contracting states.

 

Keywords: cross-border parental child abductionEuropean Court of Human RightsAdžić v Croatia (no. 2)retrial following a final and enforceable judgment

DOIhttps://doi.org/10.3935/zpfz.71.34.02

Hrčak ID: 266104

URI: https://hrcak.srce.hr/266104

Pages: 347-375