LJ. RUNJIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Međunarodnopravna odgovornost država članica za čine međunarodnih organizacija

Ljubo Runjić, dipl. iur.; Veleučilište u Šibeniku, Trg Andrije Hebranga 11, Šibenik, Hrvatska

 

International Responsibility of Member States for Acts of International Organizations

Ljubo Runjić ; Polytechnic of Šibenik, Trg Andrije Hebranga 11, Šibenik, Croatia

 

U radu se obrađuje pitanje međunarodnopravne odgovornosti država članica za čine međunarodnih organizacija. Polazeći od prakse u kojoj se prvi put i postavilo pitanje odgovornosti država članica za čine međunarodnih organizacija, u radu se analiziraju različiti doktrinarni pristupi spomenutom problemu te Nacrt članaka o odgovornosti međunarodnih organizacija iz 2011. u onom dijelu koji se odnosi na odgovornost država članica za čine međunarodnih organizacija.

Ključne riječi
međunarodnopravna odgovornost; države članice; međunarodne organizacije

 

Puni tekst dostupan na

 

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=189255