TAMARA PERIŠIN:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Ima li Europska unija ovlast regulirati privatno (posebice ugovorno) pravo?

Tamara Perišin

 

 

Sažetak
U području privatnog prava, osobito ugovornog prava, sve je veći broj inicijativa i znanstvenih radova koji raspravljaju mogućnost opsežnijeg reguliranja tog područja na razini Europske unije. Međutim, često se ne uzima u obzir da je za donošenje europskih propisa potrebno ispuniti materijalne i formalne pretpostavke povezane s načelima prenesenih ovlasti, supsidijarnosti i proporcionalnosti. I dok su mnoge studije u tijeku, trenutno dostupni nepotpuni podaci ukazuju na to da bi Europska unija imala određene ovlasti reguliranja ugovornog prava, ali takvi pokazatelji ne postoje za ostala područja privatnog prava. Pritom, čak i kod reguliranja ugovornog prava trenutno ne postoji ovlast za harmonizaciju već samo ovlast za usvajanje sekundarnog prava koje bi u manjoj mjeri ograničavalo nacionalnu regulatornu autonomiju.

Ključne riječi
prenesene ovlasti; supsidijarnost; proporcionalnost; ugovorno pravo; privatno pravo