I. VUKUŠIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Pokušaj prekršaja prema Zakonu o radu i posredno počiniteljstvo

Ivan Vukušić, mag. iur.; Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Domovinskog rata 8, Split, Hrvatska

 

Attempt of Misdemeanour in Labour Act and Indirect Perpetration

Ivan Vukušić ; Faculty of Law, University of Split, Domovinskog rata 8, Split, Croatia

 

U radu autor analizira primjenu odredaba Zakona o radu po pitanju dvaju prekršaja kod kojih je pokušaj kažnjiv i analognu primjenu odredaba o pokušaju, posrednom počiniteljstvu i sudioništvu Prekršajnog zakona iz 2007. godine. Zakonom o radu propisana je odgovornost poslodavca fizičke i pravne osobe te odgovorne osobe, što nas dovodi do zaključka da je u konkretnom slučaju riječ o prekršajima kao delicta propria, pa je slijedom toga potrebno analizirati pravni položaj poslodavca ili odgovorne osobe i pravni položaj radnika. U radu su uzete u obzir odredbe o sudioništvu kao institutu koji je u Prekršajnom zakonu iz 2007. godine u nekim pitanjima drukčije uređen, nego što je to slučaj u Kaznenom zakonu iz 2011. godine.

Ključne riječi
prekršaj; pokušaj; posredno počiniteljstvo; poticanje; Zakon o radu

 

Puni tekst dostupan na

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=195785