NEVIA ČIČIN-ŠAIN: OPOREZIVANJE BITCOINA:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Nevia Čičin-Šain: Oporezivanje bitcoina

Oporezivanje bitcoina

 

Dr. sc. Nevia Čičin-Šain, viša asistentica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Sv. Ćirila i Metoda 4, Zagreb; nevia.cicin-sain@pravo.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0003-3942-3513

 

Sažetak
Bitcoin je virtualna valuta koja se stvara i pohranjuje isključivo digitalnim putem. Bitcoin ne postoji u tiskanoj verziji i nije podložan kontroli neke institucije. Nastaje u okviru zajednice ljudi, nazvanih rudarima, koji upotrebljavaju softver za rješavanje kompliciranih matematičkih problema. Bitcoin je moguće steći ne samo originarnim, nego i derivativnim putem, odnosno klasičnom razmjenom za fiat valutu na platformama za razmjenu ili izravnom pogodbom s vlasnicima bitcoina. Pojava bitcoina i drugih sličnih valuta postavila je mnogobrojna pitanja vezana uz oporezivanje takvih transakcija. Različite države došle su do različitih odgovora na pitanje što je bitcoin po svojoj prirodi. Tako je, primjerice, američka porezna uprava došla do zaključka kako je riječ o imovini te da se bitcoin treba oporezivati kao kapitalna imovina, dok Singapur oporezuje transakcije bitcoinima dvostrukim porezom na dodanu vrijednost zato što bitcoin smatra uslugom.
Postavljen istraživački problem jest sljedeći: na koji bi način u Republici Hrvatskoj trebalo oporezivati transakcije bitcoinom izravnim odnosno neizravnim porezima? Sukladno tome, cilj ovoga rada jest izrada domaćeg modela oporezivanja bitcoin transakcija – i neizravnim, i izravnim porezima. Polazna hipoteza jest da je hrvatsko zakonodavstvo dostatno opremljeno za akomodaciju sustava oporezivanja bitcoin transakcija. Ta je hipoteza potvrđena metodom komparativne analize odabranih zakonodavstava te presude Suda Europske unije u slučaju Hedqvist (C-264/14). Općeniti je zaključak kako u hrvatski porezni sustav nije potrebno uvoditi posebna pravila za oporezivanje bitcoina. Naime, pitanje oporezivanja bitcoin transakcija neizravnim porezima riješeno je na razini Europske unije navedenom presudom, dok je oporezivanje izravnim porezima, koje je ostavljeno u nadležnosti država članica, potrebno analizirati zavisno od okolnosti u kojima se transakcije odvijaju. U tom kontekstu autorica nudi moguća rješenja o načinu oporezivanja bitcoin transakcija izravnim porezima u različitim oblicima poslovnih aktivnosti.

Ključne riječi: bitcoin; porezi; virtualna valuta; slučaj Hedqvist; PDV; izravni porezi

Puni tekst: http://hrcak.srce.hr/186941

Stranice: 655 - 693

____________________________________________________________________________________________________

 

Taxing Bitcoin

 

Nevia Čičin-Šain, Ph. D., Senior Assistant, Faculty of Law, University of  Zagreb, Sv. Ćirila i Metoda 4, Zagreb; nevia.cicin-sain@pravo.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0003-3942-3513

 

Summary
Bitcoin is a virtual currency, created and stored electronically. Bitcoin is nor printed nor is it controlled by a single person or institution. Bitcoins are produced by a pool of people using computer software that solves mathematical problems. Bitcoin can be purchased in almost the same way as any other traditional currency: in exchange offices (those that have accepted bitcoin) or directly from people who sell it. 
The advent of bitcoin and other similar cryptocurrencies has raised a number of tax related questions in various countries. Interestingly enough, different countries have come to rather different conclusions in trying to determine its nature. For instance, the U.S. Internal Revenue Service concluded that bitcoin is a commodity and that it should therefore be taxed as a capital asset, whereas Singapore subjects bitcoin transactions to a double taxation because it considers it to be a service. 
In the European Union, the Court of Justice of the European Union, in Hedqvist (C-264/14), came to a completely different solution, finding bitcoin to be a type of currency that can profit from VAT exemption.
The scientific problem posed here is the following: what is the appropriate way to tax bitcoin transactions with indirect and direct taxes in the Republic of Croatia? The aim of this article is to propose a national model of indirect and direct taxation of bitcoins. The main hypothesis is that the current system is sufficiently flexible to accommodate the taxation of bitcoin. The method chosen to test the hypothesis was a comparative analysis of selected legislations, as well as the judgement of the Court of Justice of the European Union in Hedqvist (C-264/14). The main conclusion is that there is no need to amend the Croatian tax system in order to accommodate the taxation of bitcoin, meaning that the initial hypothesis is confirmed. The issue of taxing bitcoin with indirect taxes has been resolved on the level of the EU by the aforementioned judgement, whilst the issue of direct taxation regarding bitcoin transactions has been left to the Member States, since these taxes are not in the exclusive competence of the EU. The issue of direct taxation needs to be considered depending on the circumstances in which the transactions take place. In this context, the author offers her own view of the system of taxing profits made from bitcoin under the tax rules currently in force in the Republic of Croatia.

Keywords: bitcoin; taxes; virtual currencies; Hedqvist case; VAT; direct taxes

Full text: http://hrcak.srce.hr/186941

Pages: 655 - 693