ANA ČERTANEC:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Ana Čertanec: Protection of Human Rights in the Functioning of Business Entities...

Protection of Human Rights in the Functioning of Business Entities in the Republic of Slovenia

 

Ana Čertanec, Ph.D., Teaching Assistant, Faculty of Economics, University of Ljubljana, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana, Slovenia; ana.certanec@ef.uni-lj.si; ORCID ID: orcid.org/0000-0003-1859-5674
 

Summary
Business entities can directly or indirectly abuse human rights. Therefore, the bearers of obligations in the field of human rights protection are, beside the state, also business entities. The purpose of this paper is to study the extent of these business entities’ obligations. In order to clarify the tasks of the state and business entities, the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights were adopted, and they serve as a (unbinding) tool to the state and business entities in implementing their tasks in the field of human rights protection in business. In accordance with the requirements of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights it is important that states establish all the necessary legal foundations that will ensure human rights protection against abuses by third parties and access to an effective remedy when a human rights abuse occurs, while business entities have to identify areas where abuses can occur, integrate mechanisms to prevent them from occurring and mechanisms which will help conduct the measures for an immediate prevention of abuses and remediation if an abuse occurs. The objective of the paper is to find out if there is an appropriate legal basis for human rights protection in the Republic of Slovenia and if the state and business entities in the Republic of Slovenia have started fulfilling their tasks in the field of human rights protection in business. Based on these findings the author assesses if the requirements of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights in the Republic of Slovenia have already been appropriately implemented and what the state and business entities will have to do in future.

Keywords: human rights; business entities; United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights; respect of human rights

Hrčak ID: 200535

Full text: https://hrcak.srce.hr/200535

Pages: 275 - 302

____________________________________________________________________________________________________

 

Zaštita ljudskih prava u djelovanju poduzeća u Republici Sloveniji

 

Dr. sc. Ana Čertanec, asistentica Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana, Slovenija; ana.certanec@ef.uni-lj.si; ORCID ID: orcid.org/0000-0003-1859-5674

 

Sažetak
Poduzeća mogu izravno ili neizravno zlorabiti ljudska prava. Stoga su i ona uz državu nositelji obveza u području zaštite ljudskih prava. Cilj ovoga rada je analizirati koliki je doseg tih obveza. Radi razjašnjenja i utvrđenja zadataka države i poduzeća u području zaštite ljudskih prava usvojene su Smjernice Ujedinjenih naroda o poslovnom sektoru i ljudskim pravima. Smjernice pritom služe kao (neobvezujuće) sredstvo koje treba pomoći državi i poduzećima u provođenju zadaća zaštite ljudskih prava u poslovnom sektoru. U skladu sa zahtjevima Smjernica Ujedinjenih naroda o poslovnom sektoru i ljudskim pravima za države je važno da uspostave nužne pravne temelje koji će osigurati zaštitu ljudskih prava protiv zloraba od strane trećih osoba te omogućiti pristup učinkovitoj pravnoj zaštiti kada se povrede dogode. S druge strane, poduzeća trebaju identificirati područja u kojima može doći do povreda, uspostaviti mehanizme koji će spriječiti nastanak povreda te mehanizme prevencije neposredno prijetećih povreda i popravka nastalih povreda. U radu se obrađuje pitanje postoje li u Republici Sloveniji odgovarajući pravni temelji zaštite ljudskih prava u poduzećima te jesu li država i poduzeća u Republici Sloveniji počeli s ostvarenjem zadataka u pogledu zaštite ljudskih prava u poslovnom sektoru. Na temelju navedenih rezultata istraživanja autorica donosi procjenu o tome jesu li i u kojoj mjeri zahtjevi Smjernica Ujedinjenih naroda o poslovnom sektoru i ljudskim pravima u Republici Sloveniji ispunjeni, odnosno što još država i poduzeća trebaju učiniti u budućnosti.

Ključne riječi: ljudska prava; poduzeća; Smjernice Ujedinjenih naroda o poslovnom sektoru i ljudskim pravima;poštovanje ljudskih prava

Hrčak ID: 200535

Puni tekst: https://hrcak.srce.hr/200535

Stranice: 275 - 302