DOC. DR. SC. I. GRGUREV:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Produžena primjena pravnih pravila sadržanih u kolektivnom ugovoru – (ne) potreban institut?
 
Doc. dr. sc. Ivana Grgurev
 
Poticaj na analizu instituta produžene primjene pravnih pravila sadržanih u kolektivnom ugovoru jest prijedlog Vlade Republike Hrvatske da se zakonsko uređenje tog instituta izmijeni. Navedeni prijedlog izazvao je burne reakcije sindikata (uključujući organiziranje peticije za provođenje referenduma o izmjeni Zakona o radu).
Svrha rada je da se, korištenjem povijesnopravne i usporednopravne metode, analizira institut produžene primjene pravnih pravila sadržanih u kolektivnom ugovoru. U radu se najprije putem povijesnopravne pozadine uvođenja instituta produžene primjene pojašnjava njegova svrha, zatim se uspoređuje naše zakonsko uređenje s uređenjem u usporednim pravnim sustavima te se zaključno predlaže zakonodavcu izmijeniti taj institut po uzoru na zakonske odredbe u germanskom pravnom krugu.
 
Ključne riječi: produžena primjena; pravna pravila; kolektivni ugovor
 
Puni tekst dostupan na