MARKO SUKAČIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Marko Sukačić: Nevaljanost potestativnih uvjeta u korist obvezanika i pactum displicentiae

Nevaljanost potestativnih uvjeta u korist obvezanika i pactum displicentiae

 

Dr. sc. Marko Sukačić, asistent Pravnog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Stjepana Radića 13, Osijek; msukacic@pravos.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0001-9113-7421

 

Sažetak
U radu se obrađuje nevaljanost potestativnih uvjeta u korist uvjetno obvezane strane ugovora te problem iznimnog položaja kupoprodaje na pokus rimskoga prava, tj. ugovora o kupoprodaji s dodanim uglavkom pactum displicentiae prema kojem bi ugovor, odnosno njegov učinak bio ovisan o (ne)zadovoljstvu kupca kupljenom stvari. U prvom dijelu rada izlaže se problematika nevaljanosti potestativnih uvjeta u korist uvjetno obvezanog te priroda iznimaka koje se susreću u izvorima. Nakon toga slijedi raščlamba općih karakteristika uglavka pactum displicentiae, s posebnim osvrtom na činjenicu da je uvjetovana okolnost zadovoljstvo kupca, što bi ga činilo potestativnim uvjetom. Uzimajući u obzir navedeno zatim se obrađuju tumačenja romanista kojima se pokušava opravdati postojanje pactum displicentiae. Zaključno se izlaže vlastiti stav o razlozima prihvata valjanosti uglavka.

Ključne riječi
si volam; kupnja na probu; pactum displicentiae; potestativni uvjet; rimsko pravo

Hrčak ID: 217855

URI
https://hrcak.srce.hr/217855

Stranice: 117-146

_________________________________________________________________________________________________________

Invalidity of Potestative Conditions in Favor of Debtor and pactum displicentiae

 

Marko Sukačić, Ph. D., Assistant, Faculty of Law, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Stjepana Radića 13, Osijek; msukacic@pravos.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0001-9113-7421

 

Summary
The author in this paper analyses the problem of potestative conditions in favour of the conditionally obligated contractual party, on the example of pactum displicentiae, a provision of a sales contract by which the buyer could unilaterally terminate the contract if he or she is not pleased with the purchased item. A presentation of the Digest sources on the invalidity of potestative conditions in favour of the conditionally obligated contractual party, is followed by an analysis of a potentially valid potestative condition. The next part of the paper contains a study of the general characteristics of pactum displicentiae, with an emphasis on the fact that it represents a potestative condition. Taking into account the rule on invalidity of a condition si volam, the paper presents some interpretations by Romanists who are trying to justify the existence of pactum displicentiae. The last part of the paper consists of an analysis of the interpretation that pactum displicentiae is not a condition, but the right to terminate the contract.

Keywords
si volam; sale on approval; pactum displicentiae; potestative condition; Roman law

Hrčak ID: 217855

URI
https://hrcak.srce.hr/217855

Pages: 117-146