BROJ 2:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Sadržaj:

Radovi:

 • Mr. sc. Dubravko Radošević: Socijalne restrikcije: Demokratski legitimitet i društveni konsenzus u uvjetima ekonomske recesije
 • Akademik Lujo Margetić, prof. dr. sc. Velinka Grozdanić: Društvo, elita, mit - kaznenopravni aspekt (primjer Dekaloga)
 • Prof. dr. sc. Šefko Kurtović: Engleski parlamentarizam i demokracija
 • Doc. dr. sc. Aleksandar Bravar: Konvencija o građanskoj odgovornosti za štetu prouzrocenu tijekom prijevoza opasnih tereta cestom, željeznicom i brodovima unutrašnje plovidbe (CRTD)
 • Prof. dr. sc. Aleksandar Halmi, mr. sc. dr. Vesna Golik-Gruber: Dinamička analiza longitudinalnih životnih putanja u etiopatogenezi duševnih oboljenja
 • Mr. sc. Nikola Mijatović: Oporezivanje nasljedstva i darova u SR Njemačkoj

Osvrti i prikazi:

 

 • Manuel Castells: The Information Age; Economy, Society and Culture (akademik Eugen Pusić)
 • Petar Šarčevi i Paul Volken: Yearbook of Private International Law (prof. dr. sc. Željko Matić)
 • Vladimir Stipetić: Povijest hrvatske ekonomske misli (1296-1847) (prof. dr. sc. Stjenko Vranjican)
 • Ludwig Steindorff: Kroatien, vom Mittelalter bis zur Gegenwart (Mirela Krešic, dipl. iur.)
 • Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch - Familienrecht I (Irena Anđelković, dipl. iur.)
 • 51st Conference of the International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions. Graz, 5-8. rujna 2001. (doc. dr. sc. Dalibor Čepulo)
 • Uz 75. tribinu kluba pravnika grada Zagreba (mr. sc. Renata Cvrčić)

 

Posebni prilozi:

 

 • Osnivanje društva diplomiranih pravnika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (dr. sc. Jadranko Crnić)
 • Statut Društva diplomiranih pravnika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu