BROJ5:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Broj 5-2011
Članci:
 
Prof. dr. sc. Jasnica Garašić: Kako zakonski regulirati osobni stečaj u Hrvatskoj
 
Professor Ivan Koprić, Ph.D., Anamarija Musa, Ph.D, Goranka Lalić Novak, LL. M.: ,Good Administration as a Ticket to the European Administrative Space
 
 
Tea Jagić, dipl. iur.: Ocjena vertikalnih koncentracija europske komisije nakon stupanja na snagu smjernica za ocjenu nehorizontalnih koncentracija – na primjerima odluka Tomtom/Tele Atlas i Nokia/Navteq
 
Ivan Šimović, dipl. iur.: Utjecaj dobi na poslovnu i parničnu sposobnost[IM1] 
 
Nina Širola, dipl. iur.: Odgovornost članova društva s ograničenom odgovornošću za nedopušten zahvat u imovinu društva
 
 
Prikaz:
 
Ronald Dworkin: Izbrane razprave (dr. sc. Luka Burazin)
 
 
Fakultetska kronika (Stjepan Lice, dipl. iur.)
 
Pravna bibliografija (Dragutin Nemec, dipl. iur., Ana Šarić Radočaj, prof., mr. sc. Sandra Čar )