BROJ 1-2:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Članci

 

 
Jakša Barbić: Zapovjednik broda - punomoćnik brodara po
 
Jan Ramberg: Potrebna veza između ugovora o kupoprodaji i ugovora o prijevozu
             
Francesco Berlingieri : Nacrt konvencije UNCITRAL-a o prijevozu robe (u cijelosti ili djelomično) (morem)
             
Vladimir Đuro Degan: Zločin genocida pred međunarodnim sudištima (str.77-95)
             
Ivo Grabovac, Petra Amižić: Pomorski prijevoz nuklearnih tvari s posebnim osvrtom na Konvenciju o građanskoj odgovornosti za pomorski prijevoz nuklearnih tvari iz 1971. godine 
        
Nikola Gavella: O stjecanju vlasništva prisvajanjem morskih riba i drugih morskih organizama
             
Jose M. Alcantara: Brodogradnja i klasifikacija brodova - Odgovornost prema trećim osobama
 
Aleksandar Bravar: Hrvatsko pravo vađenja potonulih stvari i Međunarodna konvencija o uklanjanju podrtina
 
Vinko Hlača, Jakob Nakić: Zaštita pomorskog dobra od neobuzdane privatizacije u postupku pretvorbe
 
Budislav Vukas: Pomorski zakonik Republike Hrvatske i međunarodno pravo mora
 
Mihajlo Dika: Opće uređenje uporabe jezika i pisma u parničnom postupku Izvorni
             
Ratko Zelenika, Helga Pavlić Skender, Sabina Kamnik Zebec: Primarni izvori prava multimodalnoga prometa
 
Maja Seršić: Odgovornost za onečišćenje morskog okoliša: međunarodnopravna odgovornost država i građanskopravna odgovornost (str.263-291)
 
Hrvoje Momčinović: Zakašnjenje vjerovnika
 
Marko Pavliha, Mitja Grbec: Protokol iz 2003. o Dopunskom fondu: "Važno poboljšanje međunarodnog sustava naknade štete zbog onečišćenja uljima”
 
Igor Gliha: Uloga Regatnih pravila u slučajevima odgovornosti za štetu nastalu na morskim jedriličarskim regatama
 
Vilim Bouček: Prijevozna sredstva u optici hrvatskog i poredbenog međunarodnog privatnog prava
 
Nikoleta Radionov Radenković: Zaštita prava putnika u cestovnom prijevozu i uloga osiguranja           
 
Axel Luttenberger, Biserka Rukavina: Identifikacijske isprave pomoraca u kontekstu rješenja međunarodne regulative i hrvatskog prava
 
Dorotea Ćorić: Odgovornost i naknade štete zbog onečišćenja mora i mjesto zakloništa
 
Davorin Lapaš: Pravo na međunarodni saobraćaj i prometne sankcije Ujedinjenih naroda - negacija jednog temeljnog prava države?
 
Petar Kragić: Obvezno osiguranje brodareve odgovornosti za teret. Hereza ili logičan korak?
 
Jasenko Marin: Odgovornost prijevoznika za plovidbenu sposobnost broda
 
Petar Miladin: Pravni položaj zalogoprimca poslovnih udjela u društvu s ograničenom odgovornošću
 
Vesna Skorupan Wolff: Pravno uređenje zakupa broda u hrvatskom pravu
 
Maja Bukovac Puvača, Sandra Debeljak-Rukavina: Odgovornost za štete prouzročene zloupotrebom zrakoplova
 
Božena Bulum: Pravo tržišnog natjecanja Europske zajednice i morske luke
 
Đorđe Ivković: Privilegiji na brodskom teretu
 
Robert Stude: Promjena izgleda rizika u osiguranju/reosiguranju