S. NIKŠIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

PRAVNA SREDSTVA ZA POBIJANJE NEVALJANIH PRAVNIH POSLOVA – OSTVARIVANJE PREOBRAŽAJNOG PRAVA ILI KONSTITUTIVNA TUŽBA?

Saša Nikšić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

 

LEGAL INSTRUMENTS FOR THE AVOIDANCE OF INVALID LEGAL TRANSACTIONS

Saša Nikšić, Faculty of Law, University of Zagreb, Trg maršala Tita 14, Zagreb

 

U radu se razmatraju pravna sredstva za pobijanje nevaljanih pravnih poslova. Prikazuje se razlika između pravnih poredaka u kojima se pobojne pravne poslove poništava sudskim putem u odnosu na one u kojima se pobijanje provodi jednostranim očitovanjem volje. Na temelju tog prikaza analizira se hrvatsko obvezno pravo, preciznije odredbe Zakona o obveznim odnosima, ali i drugih propisa koji uređuju pobijanje nevaljanih pravnih poslova. Također se upućuje na razliku prema pobijanju pravnih poslova koji su valjani, ali ih se pobija zbog oštećenja vjerovnika (tzv. paulijanske tužbe).

 

Ključne riječi: nevaljani pravni poslovi, ništetni pravni poslovi, pobojni pravni

poslovi, jednostrano očitovanje volje