BROJ 6:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Sadržaj:

Radovi:

 • Prof. em. Mira Alinčić: Rastava i razvod braka u 20. stoljecu
 • Prof. dr. sc. Velimir Filipović: Riječka konferencija međunarodnog pomorskog odbora (CMI-a) 1959. i odgovornost poduzetnika nuklearnih brodova
 • Doc. dr. sc. Ksenija Turković: međunarodno istraživanje žrtava zlocina: stope i trendovi u kretanju kriminaliteta u Republici Hrvatskoj
 • Doc. dr. sc. Saša Šegvić: O ratnim ovlastima Predsjednika SAD nakon teroristickog napada 11. rujna 2001.
 • Prof. dr. sc. Aleksandra Korac: Izbjegavanje medicinskog vještačenja i razumni rok u paternitetskim sporovima
 • Mr. sc. Petar Miladin: Ugovaranje klauzula s paušaliziranim zahtjevima za naknadom štete i klauzula o ugovornoj kazni (Pld-klauzule) putem općih uvjeta poslovanja i medu trgovcima

Prilog:

 • Okrugli stol o ustrojstvu i izvedbi dodiplomskog studija za diplomiranog pravnika u posljednjih pedeset godina

Prikazi:

 • Roberto Bin i Giovanni Pitruzzella: Diritto costituzionale (Tanja Cerutti)
 • Neven Šimac: Europski principi javne uprave: od vladanja do služenja građanima (Anamarija Musa, dipl. iur.)
 • Nikola Gavella, Mira Alinčić, Dubravka Hrabar, Igor Gliha, Tatjana Josipović, Aleksandra Korac, Marko Baretić, Saša Nikšić - Europsko privatno pravo (Irena Majstorović, dipl. iur.)
 • Nicholas D. J. Baldwin & Donald Shell, Second Chambers (Petar Bačić, dipl. iur.)
 • Četrdeset godina Poslijediplomskog studija iz prava društava i trgovačkog prava (mr. sc. Petar Miladin)
 • Interkatedarski sastanak nastavnika ustavnog prava (Zoran Oklopčić, dipl. iur.)
 • Međunarodna konferencija u sklopu 6. susreta bivših polaznika poslijediplomskog studija Master of European Studies Europa-Kolleg Hamburg, Zagreb 22.-26. svibnja 2002. (Bojana Vrcek, dipl. iur.)

 

Pravna bibliografija (Ana Šarić-Radočaj, prof.; Marino Jureković, dipl. iur)