IVANA MARUŠIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Ivana Marušić: “Prikaz knjige: Sáry, P. (ur.),

Lectures on East Central European Legal

History, Central European Academic

Publishing, Miskolc, 2022.”

 

Prikaz knjige: Sáry, P. (ur.), Lectures on East Central European Legal History, Central European Academic Publishing, Miskolc, 2022.

Ivana Marušić, mag. iur., asistentica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Matice hrvatske b.b., 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina; ivana.marusic@pf.sum.ba; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-2689-2284

Sažetak
Mađarska izdavačka kuća Central European Academic Publishing iz Miskolca objavila je 2022. godine monografiju pod nazivom "Lectures on East Central European Legal History". Urednik monografije je Pál Sáry, predstojnik Katedre za rimsko pravo te ravnatelj Instituta za pravnu povijest i pravnu teoriju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Miškolcu u Mađarskoj. Monografija je namijenjena ponajprije doktorandima pravnih studija koji bi uz pomoć predmetnog djela, u vidu udžbenika, stvorili širu perspektivu i bolje razumijevanje pravnog sustava. Također, monografija može poslužiti i studentima dodiplomskog studija kao i široj pravničkoj profesiji jer je poznavanje povijesnog razvoja pojedinih pravnih sustava i instituta vjerodostojan temelj njihova razumijevanja u suvremenosti.

Ključne riječi: Srednjoistočna Europa , pravna povijest , rimsko pravo

DOI: https://doi.org/10.3935/zpfz.72.6.08     

Hrčak ID: 292016

URI: https://hrcak.srce.hr/292016      

Stranice: 1505-1510

________________________________________________________________________________________________________

Book review: Sáry, P. (ed.), Lectures on East Central European Legal History, Central European Academic Publishing, Miskolc, 2022

Ivana Marušić, mag. iur., Assistant, Faculty of Law, University of Mostar, Matice hrvatske b.b., 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina; ivana.marusic@pf.sum.ba; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-2689-2284

Summary
Book review: Sáry, P. (ed.), Lectures on East Central European Legal History, Central European Academic Publishing, Miskolc, 2022

Key words: East Central Europe , Legal History , Roman law

DOI: https://doi.org/10.3935/zpfz.72.6.08      

Hrčak ID: 292016

URI: https://hrcak.srce.hr/292016      

Pages: 1505-1510