PETAR NOVOSELEC:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

ZAŠTITA ČASTI I UGLEDA U NOVOM KAZNENOM ZAKONU

 

Dr. sc. Petar Novoselec, profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u mirovini, Trg maršala Tita 14, Zagreb; petar.novoselec@bj.htnet.hr

 

PROTECTION OF HONOUR AND REPUTATION IN THE NEW CRIMINAL CODE

 

Petar Novoselec, Ph. D., Professor (ret.), Faculty of law, University of Zagreb, Trg maršala Tita 14, Zagreb; petar.novoselec@bj.htnet.hr

 

 

Kaznena djela protiv časti i ugleda zadržana su u novom Kaznenom zakonu iz 2011. godine unatoč nerijetkim zahtjevima za njihovom dekriminalizacijom. Zakonodavac je međutim uočio da njihova zakonska koncepcija, stara više desetljeća, ima slabosti, pa je odlučio preoblikovati čitavu dotadašnju glavu posvećenu tim kaznenim djelima. Najvažnija novost bila je uvođenje kaznenog djela sramoćenja, pri čemu je kao model, uz određena odstupanja, poslužio švicarski Kazneni zakonik. Nakon stupanja na snagu novog Kaznenog zakona sudovi su se teško snalazili, što je 2015. dovelo do njegova noveliranja, koje se sastojalo u pojednostavnjenju odredbe o nedopuštenosti dokaza istine i dobre vjere kod sramoćenja i u vraćanju odredbe o isključenju protupravnosti, ali sada ograničene na uvredu i sramoćenje. Autor nastoji naći odgovor na ključna pitanja koja se postavljaju u vezi s kaznenim djelima protiv časti i ugleda nakon njihova noveliranja. Ključne riječi: čast i ugled, uvreda, (teško) sramoćenje, kleveta, isključenje protupravnosti

 

Ključne riječi: čast i ugled, uvreda, (teško) sramoćenje, kleveta, isključenje protupravnosti