DOC. DR. SC. Z. E. SUNKO:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Obiteljskopravni položaj žena u Francuskoj od 1789. do 1816. s analizom Code civila iz 1804. godine – pitanje temelja izgradnje suvremene obiteljskopravne regulative  
 
Zrinka Erent-Sunko
 
Rad istražuje dosege obiteljskopravne regulative u Francuskoj nakon 1789. godine navodeći novine u Zakonu o braku i obitelji iz 1792. te analizirajući tekst Code civila koji je donesen 1804. godine kada je duh revolucije bio već toliko ublažen da su se prirodna prava tumačila prema potrebama očuvanja društvenog poretka. U usporedbama ovih zakona često se zaboravlja na društvene uvjete i niz čimbenika koji utječu na odnose u obitelji i položaj žene. Tako se stječe dojam da je Zakon iz 1792. napredan, a da su dosezi Code civila u tom području povratak na staro te u cjelini čine loš temelj za razvoj prava žena. Istina je u sredini, to više što se ocjena utjecaja na razvoj tzv. “ženskih prava” ne može dati u cjelini već kroz pojedine institute i njihovo stavljanje u kontekst društva koje do Treće Republike trpi stalne promjene vlasti.  
 
Ključne riječi: Francuska revolucija; Zakon o braku i obitelji iz 1792.; Code civil; prava žena; razvod; očinska vlast
 
Puni tekst dostupan na