B. HERCEG PAKŠIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Kaznenopravni odnos prema počinitelju kaznenog djela iz savjesti ili uvjerenja

Dr. sc. Barbara Herceg Pakšić ; Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Stjepana RAdića 13, Osijek, Hrvatska

 

The Criminal Law Position of the Perpetrator Motivated by His Conscience or Belief

Barbara Herceg Pakšić ; Faculty of Law, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Stjepana Radića 13, Osijek, Croatia

 

Motiv savjesti ili uvjerenja poseban je osobni uvjet pojedinca prilikom počinjenja kaznenog djela. Suvremene ustavne odredbe jamče slobodu savjesti i vjeroispovijesti, a kaznenopravna teorija poznaje problem počinitelja iz uvjerenja, iako se smatra da do adekvatnih rješenja tek treba doći. Rad se bavi razmatranjima može li se taj motiv uzeti u obzir unutar pojedinih elemenata kaznenog djela te ima li u konačnici utjecaja na nekažnjivost pojedinca. U tu se svrhu iznose stajališta poredbenih autora i sudske prakse o ovom pitanju kao i stavovi autorice. Ovaj rad posvećen je poštovanom profesoru emeritusu Željku Horvatiću u povodu 80 godina života.

Ključne riječi
uvjerenje; savjest; kazneno djelo; kažnjavanje

 

Puni tekst dostupan na

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=195781