MARKO JURIĆ, DIPL. IUR:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Rješavanje sporova o imenima internetskih domena primjenom

 

Marko Jurić, dipl. iur.
 
Uvođenje sustava imena domena u arhitekturu interneta je ključni korak koji je omogućio da se internet razvije u središnju svjetsku informacijsko-komunikacijsku mrežu. Imena domena su tekstualni zapisi čije korištenje nam omogućuje jednostavno pristupanje najrazličitijim internetskim resursima. Zbog nezaobilazne uloge koju imaju pri povezivanju korisnika interneta sa svima onima koji se na bilo koji način prezentiraju putem te globalne mreže, imena domena su iznimno vrijedni resursi i u ekonomskom pogledu, te su kao takvi čest objekt različitih spornih situacija među osobama koje žele profitirati njihovim posjedovanjem i korištenjem. U listopadu 1999. godine Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) je donio pravila po kojima je moguće rješavati određene vrste sporova o imenima domena – Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy. Od tada ova pravila zauzimaju centralno mjesto pri rješavanju sporova o imenima domena unutar sustava generičkih vršnih domena.
U radu autor razmatra sustav internetskih domena s tehničkog i pravnog aspekta. Identificiraju se razlozi koji dovode do sporova o imenima internetskih domena i najčešći oblici spornih situacija, te se raspravlja o različitim mogućnostima za njihovo rješavanje. Posebno se analiziraju procesne i materijalne odredbe Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, kao trenutačno jedinoga globalno primjenjivog mehanizma za rješavanje određenih oblika sporova o imenima internetskih domena. Ocjenjuje se adekvatnost tih pravila za rješavanje sporova, kritički se osvrće na određena rješenja te se predlažu neke nove mogućnosti.
Ključne riječi: internet, imena domena, UDRP, Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, ICANN.
 
Puni tekst članka dostupan je na