BILJANA VANKOVSKA:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

 

Biljana Vankovska: “Društveni

ugovor u kontekstu

međunarodne izgradnje države

na Balkanu: slučaj Makedonije"

 

 

Društveni ugovor u kontekstu međunarodne izgradnje države na Balkanu: slučaj Makedonije

Dr. sc. Biljana Vankovska, profesorica Filozofskog fakulteta Sveučilišta Sv. Kiril i Metodij u Skopju, Bulevar Goce Delčev 9, 1000 Skopje, Republika Sjeverna Makedonija; biljanav@fzf.ukim.edu.mk

Sažetak
U teoriji i praksi, pitanje društvenog ugovora kao bazu svake političke zajednice danas se praktički svodi na pitanje konstitucionalizma, odnosno politike u okviru vladavine prava, u čijem središtu je ustav kao najviši politički i pravni akt. Nakon raspada socijalističkog bloka mnoge su države morale preispitati prijašnje ustavne temelje i pritom uvodile liberalne vrijednosti. Tamo gdje to nije bilo moguće izvesti “odozdo prema gore”, ili gdje je proces tranzicije bio otežan unutarnjim nasilnim sukobima, dolazilo bi do međunarodne intervencije i asistencije. Tako je i u kontekstu međunarodnog statebuildinga središnje mjesto zauzelo stvaranje novog ustava ili amandmansko mijenjanje postojećeg kako bi se akomodirao postojeći sukob. U fokusu ovog istraživanja je makedonski primjer, koji uvjerljivo prikazuje oscilacije u razumijevanju i primjeni ideje o društvenom ugovoru (i ustavu) iz prizme vanjske intervencije. Glavna hipoteza rada je da ad hoc intervencije dovode do kratkoročne stabilizacije, ali ne i do uspostave i stabilizacije političke zajednice na dugi rok. Akteri međunarodnog statebuildinga postaju zamjena za građansko sudjelovanje, što potiče otuđenja sustava vlasti od onih u čije se ime ona konstituira i upravlja.

Ključne riječi: društveni ugovor, ustav, međunarodni statebuilding, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Makedonija

DOI: https://doi.org/10.3935/zpfz.72.4.02  

Hrčak ID: 281830

URI: https://hrcak.srce.hr/281830   

Stranice: 1015-1036

________________________________________________________________________________________________________

“Social Contract in the Context of International Statebuilding in the Balkans: The Case of Macedonia”

 

Biljana Vankovska, Ph. D., Professor, Faculty of Philosophy, Ss. Cyril and Methodius University, Bul. Goce Delčev 9, 1000 Skopje, R. N. Macedonia; biljanav@fzf.ukim.edu.mk; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-9215-4183

Summary
On the thirtieth anniversary of gaining independence and agency in international relations, the question of the foundation of the Macedonian state is still open. The paper aims to analyze the philosophical and political issue of the social contract that forms the basis of the Macedonian political community. The analysis focuses on the fundamental values of the political order embedded in the 1991 Constitution and its subsequent amendments until 2019. The key hypothesis is that the modern Macedonian polity rests on a series of (often contradictory) ‘social contracts’. Their peculiarity derives from the fact that they have rarely reflected the ‘general will’ of the political community. Instead, the agents of the international state-building process have more often been in the position to substitute the people’s will for the sake of peace and democracy. The tentative conclusion is that the Macedonian polity rests on shaky (constitutional, political and societal) ground that indicates an unfinished statehood.

Keywords: social contract, constitution, state-building, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Macedonia

DOI: https://doi.org/10.3935/zpfz.72.4.02   

Hrčak ID: 281830

URI: https://hrcak.srce.hr/281830   

Pages: 1015-1036