ARSEN JANEVSKI:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Dostava prema Zakonu o parničnom postupku Republike Makedonije i njegovim novelama

Arsen Janevski

 

Sažetak

U radu se nastoje obraditi određena pitanja instituta dostave u makedonskom parničnom pravu prema Zakonu o parničnom postupku iz 2005. godine i njegovim novelama iz 2008. i 2010. Prikazana je dostava prema ZPP-u iz 2005., a zatim i nova rješenja tog instituta prema Noveli iz 2008. godine, a nakon toga i prema Noveli iz 2010. godine. Na samom početku određuju se pojam, značenje i osnova za dostavu, a zatim se objašnjava tko obavlja dostavu. Izložena je dostava poštom, preko javnog bilježnika, preko ovršitelja, preko poštanskog pretinca i elektroničkim putem. Posebno su izloženi pitanje vremena i mjesta dostave, dostava pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju registriranu djelatnost, dostava fizičkim osobama, obična i osobna dostava, dostava oglasom i dr. Posebno se obrazlažu zakonska rješenja koja predviđa Novela iz 2008. i Novela iz 2010. godine. Problematiziraju se određena rješenja ZPP-a iz 2005. kao i određena novelirana rješenja. Zaključno se daju određene sugestije i prijedlozi za poboljšanje stanja u zakonodavstvu koje bi utjecale na ubrzanje parničnog postupka.

Ključne riječi

dostava; javni bilježnik; ovršitelj; pošta; elektronička dostava

 

Puni tekst dostupan na

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=161653