BROJ 3:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Sadržaj

 

Članci:
 
Prof. dr. sc. Vilim Bouček: Zaručni statut u hrvatskom međunarodnom privatnom pravu
Mr. sc. Sandra Fabijanić-Gagro: Zaštita djece u oružanim sukobima u skladu s rezolucijama vijeća sigurnosti UN-a
Mr. sc. Tin Matić: Formularni ugovori u elektroničkom obliku (Sklapanje ugovora klikom miša - elektroničkim očitovanjem volje putem Interneta na web stranici – click wrap i browse wrap ugovori)
Sandra Vračan, dipl. iur.: Iznimka političkog kaznenog djela u međunarodnim ugovorima
 
Prikaz:
 
Ciklus radionica Informacijski izazovi Europske unije u 2007. (mr. Sandra Čar)
 
In memoriam: Mr. sc. Marija Dunja Vićan (1942-2008) (prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, prof. dr. sc. Josip Kregar)
 
Fakultetska kronika (Stjepan Lice, dipl. iur.)
Pravna bibliografija (Dragutin Nemec, dipl. iur., dipl. bibl., Ana Šarić Radočaj, prof.)